UPET, participare la International Computers in Sciences and Industry

C adre didactice și studenți ai Universității din Petroșani au
participat, în Grecia, la International Computers in Sciences and Industry.

Conferința și-a propus să reunească oameni de știință academici de top, cercetători și cercetători de renume pentru a face schimb și a-și împărtăși experiențele și rezultatele cercetării cu privire la toate aspectele conferinței Matematică și Calculatoare în Știință, Industrie și Tehnologie.
Cea de-a 7-a ediție a evenimentului ‘International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry’ a avut loc la Atena în perioada
22-24 august 2022. La eveniment au participat cadre didactice și studenți de la Universitatea din Petroșani.
International Computers in Science and Industry de
asemenea, oferă o platformă
interdis-ciplinară de prim rang pentru cercetători, practicieni și educatori pentru a prezenta și a
discuta cele mai recente inovații, tendințe și preocupări, precum și provocările practice
întâlnite și soluțiile
adoptate în domeniile Conferinței matematică și calculatoare în știință, industrie și tehnologie.
Monika BACIU