Universitatea Petrosani, rol important în revitalizarea zonei prin oferirea unor solutii de reconversie

Conducerea Universitãtii din Petrosani a participat la întâlnirea cu premierul Viorica Dãncilã. Sãptãmâna trecutã, o delegatie guvernamentalã s-a afla în Valea Jiului.
Rectorul Universitãtii Petrosani, prof. Univ. dr. Ing. Radu Sorin Mihai a participat la o discutie cu membrii Guvernului, dar si cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara. Institutia de învãtãmânt superior din Valea Jiului joacã un rol important în revitalizarea zonei prin oferirea unor solutii de reconversie.
“Am participat la o întâlnire de lucru la termocentrala Paroseni unde s-a discutat despre viitorul CEH si al Vãii Jiului si cred cã Universitatea din Petrosani trebuie sã joace un rol important în continuare în ceea ce înseamnã dezvoltarea Vãii Jiului si a judetului Hunedoara. Sper cã pot vei fonduri care sã revigoreze economia si sã creeze locuri de muncã, alternativ cu restrângerea treptatã a activitãtii miniere dar si cresterea performantelor din mineritul actual”, a declarat prof. Univ. dr. Ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani.
În plus, rectorul institutiei de învãtãmânt superior a accentuat importanta acordãrii unor burse de studiu din partea companiilor cu profil minier si nu numai.
“Am discutat posibilitatea obtinerii de burse din partea unor companii de profil, Compania Nationalã a Sãrii, burse date unor studenti care vin din zonele cu mine de sare  si care dupã aceea sã lucreze în aceste zone si implicarea mai mare a universitãtii în perfectionarea si reconversia personalului din Complexul Energetic Hunedoara si C E Oltenia”,  a mai spus sursa citatã.
În trecut, companiile miniere din Valea Jiului au acordat burse de studiu studentilor universitãtii din Petrosani, însã odatã cu accentuarea problemelor financiare ale acestora, companiile nu au mai sprijinit studentii.
Cosmin BACIU