Universitatea Petroșani realizează o expertiză pentru CEO

C omplexul Energetic Oltenia a comandat o expertiză care va fi realizată de specialiștii din cadrul Universității din Petroșani. Puțin peste 62.000 de lei va încasa instituția de învățământ superior din Valea Jiului de pe urma contractului privind ”Expertiza tehnica mașina scos si depus cărbune cu roata cu cupe tip MC 1 – T3214-80/A-00 -1 bucata – din cadrul S.E. Craiova 2”, parte a Complexului Energetic Oltenia. ”Serviciul va include activități de expertizare, proiectare și inginerie pentru stabilirea soluțiilor tehnice și a lucrărilor necesar a fi executate pentru asigurarea funcționării mașinii de scos și depus cărbune,în condiții normale de exploatare pentru o perioadă de cel puțin 10 ani și atingerea parametrilor de performanță (…)”, arată documentul. Istoria Facultății de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universității din Petroșani. În anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui din Petroșani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. Anul universitar 1957–1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de Mine. Industrializarea economiei și concentrarea pe exploatarea rezervelor minerale naționale au însemnat o perioadă de continuă dezvoltare a Facultății de Mine atât în planul bazei materiale didactice, cât mai ales în ceea ce privește corpul profesoral și promoțiile tot mai mari de absolvenți. Dacă în perioada respectivă strategia de bază a facultății a constituit-o concentrarea și specializarea, după anul 1990, mutațiile intervenite la nivelul întregii societăți românești au impus strategia diferențierii. Conservându-și competențele și calitatea procesului didactic într-o lume în care cuvântul schimbare a devenit omniprezent, fără a renunța la denumire, istorie și tradiție, facultatea și-a dezvoltat continuu oferta educațională. În prezent, Facultatea de Mine are în structură trei departamente: Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții, Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie și Departamentul de Management și Inginerie Industrială. La realizarea expertizei va contribui și societatea UZITMET INDUSTRY, alături de Universitatea din Petroșani.