Universitatea Petrosani, pierderi de MILIARDE de pe urma fostei conduceri

Deratizare/dezinsectie cu produse expirate, achizitii fãrã aprobare si miliarde neîncasate. Cam asa se prezintã raportul de audit realizat de noua conducere a Universitãtii din Petrosani la Directia General Administrativã. Universitatea din Petrosani a fost pãgubitã cu sume importante de bani.

Fosta conducere a Directiei Generale Administrative nu a respectat anumite proceduri legale aflate în vigoare, lucru care a dus la mari deficiente manageriale care nu au fãcut altceva decât sã aducã pierderi importante financiare institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului. “A fost doamna auditor intern, a prezentat raportul în fata membrilor Senatului, s-au purtat discutii pe cele 10 puncte, toate derulate pe componenta administrativã si s-au identificat o serie de deficiente manageriale care au fost puse în seama celui care a gestionat destinele universitãtii, cel care si-a dat demisia acum o lunã. Este o pierdere creatã în compartimentul cãmine-cantine de circa 3 miliarde de lei vechi care a fost compensatã din componenta de fonduri bugetare, deci e clar deficientã de management, au fost calculate în mod eronat diferite costuri, au fost gestionate prost bugetul cãminelor si cantinelor. Mai sunt niste sume neîncasate de la persoane sau firme care au fost cazate în universitate, acestea sunt de mai bine de patru ani, nu au fost recuperate, una dintre firme este în insolventã si si acolo mai sunt de încasat undeva la jumãtate de miliard de lei vechi”,  a prof. univ. habil.dr. ing. declarat Eduard Edelhauser, prorectorul Universitãtii Petrosani.

Deocamdatã nu a fost luatã nicio decizie în ceea ce priveste posibila tragere la rãspundere a celor vinovati. De precizat este faptul cã cel care a condus Directia Generalã Administrativã a Universitãtii Petrosani si-a dat demisia în urmã cu aproape o lunã de zile. “Nu s-a luat o astfel de decizie (de a se îndrepta împotriva celor vinovati pentru a recupera banii-n./r.) . a fost doar o prezentare în Senat si oamenii au fost surprinsi de rezultatele financiare existente si apoi o decizie care se va lua în Senat va fi aplicatã de conducerea Universitãtii”,  a mai spus sursa citatã. Dacã Senatul Universitãtii Petrosani va decide acest lucru, raportul poate fi înaintat organelor de anchetã. Potrivit raportului de audit s-au fãcut achizitii fãrã aprobarea Senatului Universitãtii, planul anual de achizitii nu este datat si înregistrat si multe alte deficiente. În ceea ce priveste compartimentul cãmine-cantinã aici pierderile sunt cifrate la suma de 363.756.86 RO. Potrivit aceluiasi raport au existat persoane cazate în cãminele universitãtii care au fost scutite, fãrã o bazã legalã, de la taxa de cazare. În ceea ce priveste anumite societãti comerciale care au contracte de închiriere cu institutia de învãtãmânt superior, existã debite restante la plata chiriilor.

Monika BACIU