Universitatea Petrosani, parteneriat cu Consiliul Judetean Hunedoara

Universitatea din Petrosani ar putea încheia un parteneriat cu institutia judeteanã. Cele douã entitãti vor sã îsi uneascã fortele pentru a atrage fonduri europene în vederea dezvoltãrii sistemului de învãtãmânt din judetul Hunedoara.

“Am propus un parteneriat larg, care urmeazã a fi definitivat. Am discutat cu domnul presedinte Bobora pentru a încheia un parteneriat în vederea atragerii de fonduri europene pentru proiecte care sã fie destinate institutiilor de învãtãmânt din judetul Hunedoara, inclusiv învãtãmântului superior”, a declarat Radu Sorin, rectorul Universitãtii Petrosani.

Reprezentantii institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului au în vedere atragerea de fonduri europene prin care sã modernizeze infrastructura educationalã.

“Dacã Consiliul Judetean atrage fonduri pentru educatie acestea vor fi destinate reabilitãrii spatiilor de învãtãmânt, dotarea sI modernizarea laboratoarelor. Totodatã avem în vedere promovarea Vãii Jiului sI a judetului Hunedoara”, a mai spus sursa citatã.

Universitatea din Petrosani are o traditie de peste 80 de ani. Universitatea din Petrosani îsi asumã misiunea de a pregãti specialisti în diferite domenii tehnice, economice si sociale, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societãtii românesti si al lumii contemporane. Universitatea din Petrosani asigurã realizarea unui învãtãmânt de performantã, dezvoltat si perfectionat printr-o complexã activitate de cercetare, continuând traditia Scolilor Politehnice din România, conform exigentelor si cu mijloacele oferite de societatea modernã informationalã. Ea îsi propune sã creeze noul profil de universitate, ce promoveazã forme de pregãtire adaptate cerintelor unei societãti în plinã competitie, supusã procesului de integrare cu Comunitatea Europeanã si Internationalã. Educatia universitarã iese din sfera consumului de informatie intrând în sfera învãtãrii cum se produce informatie. Misiunea sa principalã este formarea specialistului capabil sã se adapteze cerintelor economiei de piatã si noilor tehnologii, care sã aibã cunostinte tehnice, economice si manageriale si care sã promoveze principiile de dezvoltare durabilã si de protejare a mediului înconjurãtor. Pentru aceasta el trebuie sã fie format dupã principiul modern al participãrii directe la alegerea traiectoriei sale formative, sã fie inclus într-un proces de învãtare care sã-i asigure sanse reale la competitia de pe piata liberã a fortei de muncã.

Monika BACIU