Universitatea Petrosani, investitii pentru viitor

Campusul Universitãtii Petrosani este într-o continuã schimbare, iar, de la an la an, apar tot mai multe investitii importante, atât pentru studentii care învatã aici, cât si pentru cadrele didactice. În prezent, de exemplu, se lucreazã de zor în zona Rectoratului, în zona Aulei, cât si la ultimul nivel al institutiei superioare de învãtãmânt, si investitiile sunt în curs de finalizare.
„În viitorul apropiat vom inaugura câteva lucrãri de investitii, iar aici mã refer probabil la sfârsitul lunii martie, la Casa Universitarã, unde am încercat sã-i redãm stilul clasic de altã datã si sã o reintroducem în circuit, adicã sã fie frecventatã de cadrele didactice, sã poatã servi masa, sã joace diferite jocuri cum ar fi: biliard, table, sah sau rummy. De-a lungul timpului am reusit sã modernizãm cãminele studentesti în asa fel încât sã le aducem la cele mai înalte standarde, iar începând cu anul 2014, am demarat lucrãrile de anvelopare si lucrãrile la acoperis, la cãminele 4 si 5, cele douã cãmine de garsoniere. În 2015 am continuat cu lucrãri de interior la aceste cãmine. Acum, vom continua cu cãminele 1 si 2 unde ne ocupãm cu reabilitarea termicã si a acoperisurilor, iar pentru cãminul 3 speram sã reusim sã gãsim finantare tot în acest an, dacã nu, cel târziu în 2017”, ne-a declarat Dacian Ciodaru, director administrativ al Universitãtii Petrosani.
Potrivit directorului administrativ al UP, Dacian Ciodaru, în decursul anului 2015 la Universitatea din Petrosani s-au reusit câteva investitii notabile precum, reabilitarea Cabanei din Parâng, unde s-au efectuat lucrãri de reabilitare constând în anveloparea clãdiri, înlocuirea tâmplãriei lemn cu ferestre PVC si geam termopan, montarea parchetului laminat, reabilitarea retelelor de inclazire-radiatoare si a coloanelor termice. refacerea grupurilor sanitare, a tencuielii, vopsire si zugrãveli
interioare. În plus a fost reabilitatã, dupã cum am precizat si anterior, Casa Universitarã, unde s-au efectuat lucrãri de anvelopare a clãdirii, de înlocuire a tâmplãriei de lemn cu ferestre PVC si geam termopan, de refacere a grupurilor sanitare, de montare parchet laminat, tencuieli, reabilitarea retelei interioare de încãlzire -radiatoare si coloane termice, vopsitorii si zugrãveli interioare. Tot la acest capitol putem mentiona si reabilitarea Bazei Sportive, aici fiind efectuate o serie de lucrãri prin care s-a realizat amenajarea unui teren tenis, refacerea cãminelor din reteaua de canalizare, reconditionarea scãrii metalice de acces la stadion si reabilitarea instalatiilor de iluminare nocturnã. De asemenea, în Corpul de Învãtãmânt „A” s-au efectuat lucrãri de reabilitare si chiar refacere a tot ce tine de instalatia electricã, în timp ce la Corpul de Învãtãmânt „B” s-au efectuat lucrãri de zugrãveli a spatiilor de învãtãmânt, a cãilor de acces, a spatiilor comune, grupuri sanitare, de înlocuire a usilor de lemn cu PVC si repararea partialã a acoperisului.Toate acestea sunt doar o micã parte din lucrãrile de reparatii care s-au fãcut aici, în campusul universitar de la Petrosani. “Nu este lipsit de importantã faptul cã, pe lângã investitiile enumerate mai sus, ne-am ocupat si de o serie de reparatii curente la Cãminul Studentesc nr. 1, si nr. 5, la Restaurantul Studentesc, ori la Atelierul de Tâmplãrie. Totodatã, în regie proprie, am confectionat tavanul fals din rigips la Bibliotecã, am reabilitat mai multe birouri si laboratoare ale cadrelor didactice în Corpul de Învãtãmânt “A”, si multe altele. Pot sã vã asigur de faptul cã, pe parcursul întregului an, s-au desfãsurat permanent activitãti de întretinere si reparatii curente”, mai spune Dacian Ciodaru, director administrativ al UP.
Dotãri pentru un învãtãmât civilizat
Scaune, fotolii, mobilier, saltele, lenjerie, echipamente IT, eletrocasnice, televizoare, sisteme de sunet, pentru spatiile comune din cãmine si cantinã, de toate aceste lucruri, NOI, se folosesc studentii de la Petrosani.
Toate cãminele studentesti au cel putin câte o salã de lecturã dotatã corespunzãtor cu mobilier, aparatura IT si sisteme de sunet, dar au si spatii amenajate unde sã prepare si sã serveascã hrana. La fiecare cãmin existã camera de oaspeti dotatã cu toate cele necesare, unde se pot caza persoane ce viziteazã Universitatea si nu numai.
“Cãminele studentesti beneficiazã de aproximativ 600 locuri de cazare (câte douã locuri în camerã), puse la dispozitie pentru studenti, cadre didactice (universitare si preuniversitare) si angajati ai Universitãtii din Petrosani. De altfel, chiar mai multe cadre didactie, personal didactic si nedidactic al universitãtii noastre locuiesc în cãminele de garsoniere si, în baza aprobãrilor forurilor de conducere ale Universitãtii, beneficiazã de scutirea unui loc de cazare din cele douã normate pe camerã.
De plata taxei de cazare mai sunt scutiti, conform Regulamentului de Organizare si Functionare a Cãminelor Studentesti, aprobat de cãtre Senatul Universitãtii, si în baza unei cereri scrise, studentii sportivi, 27 la numãr (8 – fotbal, 16 – rugby, 3 – taekwondo, ski, sau alte sporturi), studentii cu handicap grav si accentuat, studentii orfani de ambii pãrinti sau proveniti din centre de plasament si studentii – copii de cadre didactice aflate în activitate”, spune Dacian Ciodaru.
Planuri de investitii pentru 2016
Referitor la planurile de investii din 2016, directorul administrativ al UP, Dacian Ciodaru sustine cã ar dori sã facã mai multe investitii, dar în primul rând se gândeste la finalizarea lucrãrilor aflate în derulare. Totusi, printre noile obiective de investitii se numãrã si gazonul terenului de fotbal – rugby, reabilitarea retelelor de termoficare la Restaurantul Studentesc, lucrãri de infrastructurã la Biblioteca Universitãtii, ori reabilitarea Corpului de Învãtãmânt „C” (corpul de jos al universitãtii), lucrare în sprijinul cãreia s-au fãcut demersurile sã înceapã în lunã martie.
”Studentii reprezintã sursa noastrã existentialã si motivul pentru care noi toti cãutãm solutii viabile si eficiente de investii în toatã baza materialã a universitãtii, iar atunci când stabilim prioritãtile, ne consultãm cu ei. Asa cum conducerea universitãtii se sfãtuieste cu cadrele didactice, iar aceste investii se fac în functie de prioritãti, asa se întâmplã si cu investitiile si dotãrile pentru cãminele si cantina studenteascã. Dorim sã participãm la call-urile de proiecte din fonduri europene, pe parte de investitii în infrastructura si sigur ne vom axa si pe metode pentru eficientizarea energiei electrice, termice si a apei, cât si folosirea unor materiale neconventionale în constructii, specifice zonei”, mai spune Dacian Ciodaru.
Reamintim cã în anul 2014, se vorbea de o spãlãtorie auto în campus, care sã poatã deservi si alte persoane din oras si nu numai, iar la finele anului 2015 se vorbea de preluarea de cãtre studenti a spatiului unde era chioscul în Universitate, iar Dacian Ciodaru sustine cã, referitor la spãlãtorie, a întâmpinat probleme din punct de vedere al lipsei de personal calificat si al certificãrilor de mediu. În ceea ce priveste vechiul chiosc, într-o sedintã a Consiliului de Administratie, la propunerea unui membru din consiliu, acel chiosc trebuia preluat de cãtre organizatiile studentesti, iar ele sã se auto-gospodareascã. Organizatiile studentesti au cerut rãgaz pentru a se interesa sã gãsescã solutia pentru a desfãsura activitãtile ce se preteazã în astfel de copy-store si au spus cã, dupã ce va trece sesiunea, se vor ocupa.