Universitatea Petrosani- importantã în dezvoltarea Vãii Jiului

Un rol extrem de important în dezvoltarea economicã a Vãii Jiului si reorientarea spre activitãti economice care sã înlocuiascã extractia huilei în conditiile în care mineritul este pe închidere, îl poate avea si Universitatea din Petrosani. … mai departe