Universitatea Petrosani poate fi oricând ambasadorul Vãii Jiului. În jurul institutiei de învãtãmânt superior ar trebui sã graviteze dezvoltarea durabilã a zonei. Rectorul Universitãtii Petrosani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin a vorbit despre rolul universitãtii în contextul restrângerii activitãtii miniere. Acesta a fost prezent la emisiunea Ambasador România, de la Realitatea TV, moderatã de Alexandru Cumpãnasu.

“CEH si CEO, prin investitii, care nu s-au fãcut din pãcate, pot deveni rentabile si acest lucru nu trebuie sã îl gândim numai varã când avem energie solar sau când bate vântul, ci acest lucru sã îl gândim pe tot parcursul anului. Dacã în aceastã iarnã nu era energia produsã pe cãrbune, România trebuia sã importe energie. Sunt perioade de secetã, de înghet, în care hidrocentralele, centrala atomo-nuclearã nu pot functiona si atunci trebuie neapãrat sã functioneze aceastã energie bazatã pe combustibil fosil. Mai este un avantaj al acestui tip de energie si acela cã se poate stoca, pe când energia care este bazatã pe celule fotovoltaice sau energia bazatã pe efectul vântului nu se poate stoca, ea trebuie introdusã în sistem imediat. Noi trebuie sã gândim România si din punct de vedere al stabilitãtii energetice si a perspectivei energetice. Din punct de vedere al Universitãtii din Petrosani, noi pregãtim, în continuare, specialisti în inginerie minierã care sunt capabili oricând sã preia de la inginerii actuali aceastã problematicã, sã se perfectioneze si sã o continue la ritmul care este impus de secolul XXI”, a spus prof. univ. dr. ing. Radu Sorin, rectorul Universitãtii Petrosani, în cadrul emisiunii Ambasador România, de la Realitatea TV, moderatã de Alexandru Cumpãnasu.

Autoritãtile locale din Valea Jiului trebuie sã graviteze în centrul Universitãtii din Petrosani, care poate oferi solutii pentru dezvoltare.

“Într-o etapã în care activitatea minierã se restrânge, într-o etapã în care nimic nu se pune nimic în locul acestei activitãti, Universitatea trebuie sã gãseascã solutii de coagulare a tuturor fortelor, care înseamnã cele administrative, fortele economice din zonã, astfel încât sã rãspundem nevoilor acestor întreprinderi si sã creem niste programe si niste proiecte comune împreunã cu entitãtile locale, împreunã cu Consiliul Judetean pentru o dezvoltare regionalã durabilã. Existã riscul unei depopulãri masive, rãmânând o concentrare nesãnãtoasã în câteva mãri orase din România. Am vãzut acest lucru de stabilitate regionalã în Franta, în Tãrile Nordice, în Germania, unde universitãtile regionale sunt sprijinite chiar de cãtre landuri (echivalentul judetelor din România-n.r.), de cãtre comunitãtile locale în asa fel încât  sã rãmânã acolo sã creeze o emulatie de cunoastere, de dezvoltare, de energie. Avem specializãri, dar putem face si cursuri postuniversitare dirijate pe 6 luni, un an, exact în ceea ce le trebuie (investitorilor-n.r.). Un investitor întreabã prima datã de forta de muncã, apoi se intereseazã de spatii, de facilitãti fiscale si aici este  si rolul Universitãtii, de a coagula toti acesti factori, în asa fel încât sã sustinã, pe lângã primãrii, Consiliul Judetean, consiliile locale, crearea de facilitãti fiscale, în sensul de a oferi spatii celor care doresc sã investeascã, de a crea conditii. Noi îi ajutãm su specialisti, gândire economicã, tehnicã si tehnologicã. Eu cred în aceastã idee de a crea o „Vale a Energiei”, în Valea Jiului. Aceastã Vale a Energiei dezvoltã activitatea existentã, dar creeazã si alte întreprinderi”,  a mai spus sursa citatã.

Si întreprinderile din Valea Jiului fac parte dintr-o asociatie care se aflã sub patronajul institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului, iar viitoarea Asociatie de Dezvoltare Intercomunitarã Valea Jiului va avea în centru universitatea.  “Am realizat o asociatie a întreprinderilor din zonã, ca un liant fiind Universitatea din Petrosani. Reprezentantii întreprinderilor vin si ne spun ce fortã de muncã au nevoie si la ce ar mai trebuie sã lucrãm noi ca sã corespundã nevoilor întreprinderilor. Cu toate aceste întreprinderi am fãcut contracte de parteneriat pentru practica studentilor. De asemenea, am fãcut o asociatie de Dezvoltare Intercomunitarã Valea Jiului din care fac parte toate primãriile, Consiliul Judetean si Universitatea Petrosani si suntem mai aproape de realitãtile fiecãrei localitãti”,  a mai spus rectorul Universitãtii Petrosani. Nu este pentru prima datã când se discutã de faptul cã Universitatea din Petrosani  trebuie sã fie pilon principal al dezvoltãrii Vãii Jiului.

Monika BACIU