Universitatea Petrosani a primit o distinctie de la A.S.E.

Universitatea din Petrosani a primit o Diplomã si Medalia Meritul Universitar “Nicolae Xenopol” de la Academia de Studii Economice.  Distinctia a fost acordatã pentru activitãtile întreprinse de corpul profesoral de la Universitatea din Petrosani în ceea ce priveste învãtãmântul.
“Universitatea a fost medaliatã la aniversarea a 105 ani de învãtãmânt superior de la ASE. Dupã anul 2016 Senatul Universitãtii Academiei de Studii Economice a instituit o Medalia Meritul Universitar „Nicolae Xenopol” si Diploma, care se acordã unor  universitãti care au crescut prestigiul învãtãmântului superior, economic.  Cu aceastã ocazie au primit aceastã înaltã distinctie 16 universitãti din România, Universitatea din Petrosani regãsindu-se printre cele 16 universitãti care au fost apreciate pentru calitatea învãtãmântului superior. Este o recunoastere a eforturilor depuse de cãtre cadrele didactice si studenti, de conducerea academicã a universitãtii în cresterea vizibilitãtii institutiei de învãtãmânt superior pe plan national  si international, cresterea colaborãrii universitãtii cu mediul academic si mediul economic”,  a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai,  rectorul Universitãtii Petrosani. 105 ani s-au scurs de la punerea bazelor Academiei de Studii Economice de la Bucuresti.
Monika BACIU