Universitatea din Petrosani, pregãtitã pentru strãini

Universitarii din Petrosani fac eforturi sã aducã la Petrosani studenti din strãinãtate. Nu sunt omisi nici cei care ar putea sã îsi facã aici doctoratele, iar domeniile vizate sunt cele care au o traditie recunoscutã la noi si tin mai ales de minerit.

Mastere si studii de licentã în limba englezã, ori în limba românã. Acestea sunt obiectivele de viitor ale Universitãtii din Petrosani, care cautã sã aducã studenti si doctoranzi chiar în domeniul minier din alte tãri.  „Ne-am gândit sã dezvoltãm activitatea pe domeniul de nisã pe care îl avem, si anume, pe inginerie minierã. Suntem unicat în tarã si Ministerul Educatiei agreazã acest lucru si în acest sens dorim sã demarãm o specializare o specializare de inginerie minierã de licentã în limba englezã si douã specializãri de master, unul în tehnologii miniere moderne si unul de masini si echipamente miniere moderne. Ambele în limba englezã”, a spus prof. Univ. dr.ing. Sorin Radu, Rectorul Universitãtii din Petrosani.Planurile se întind pe perioada imediat urmãtoare, asa încât din aceastã toamnã sã poatã demara cursurile mãcar pentru una dintre acestea. Acum sunt mai multi studenti basarabeni, dar vor veni si din alte tãri, care sã îi completeze pe cei din Turkmenistan.

„Avem 7 studenti din Turkmenistan, care au fãcut un an pregãtitor în Romînia de limbã si acum sunt studenti. Am fãcut demersuri ca si noi sã  facem un an pregãtitor în limba românã, pentru cã, de multe ori, studentii care vin si fac anul pregãtitor la Ploiesti, la Pitesti, la Bucuresti, se obisnuiesc acolo si atunci cam rãmân acolo si atunci am fãcut demersuri”, a mai adãugat Rectorul Universitãtii din Petrosani.  Aici ar putea sã vinã studentii din Iordania, studenti care cautã sã se specializeze pe minerit, ca sã poatã exploata zãcãmintele de fosfati, dar vor veni si din Iran si Irak, Vietnam, Pakistan, America Latinã, ori Africa de Sud.

Diana Mitrache