Universitatea din Petrosani este beneficiara unui Grant Rose cu titlul: “Studentii – prezentul si viitorul Vãii Jiului”

Universitatea din Petrosani beneficiazã de finantarea unui astfel de grant în valoare de 658 668 lei aproximativ 150 000 euro cu titlul STUDENTII – PREZENTUL SI VIITORUL VÃII JIULUI, care se va implementa pe o perioadã de 3 ani mai exact pânã în 2020.
Obiectivul general: cresterea gradului de retentie a studentilor IME-UPET în anul 1 de facultate de la 71.36%, cât este în prezent, pânã la aproximativ 76%, tinta valabilã pentru anul 3 de implementare,  cu un efort financiar total de 658668 lei.
Solutia propusã vizeazã un pachet integrat de mãsuri (sprijin remedial la principalele materii generatoare de nepromovabilitate pentru fiecare domeniu de studiu în parte, activitãti de coaching si dezvoltare personalã, activitãti de îndrumare si sprijin (tutorat academic), activitãti de consiliere si orientare în carierã, vizite de studiu si întâlniri cu specialisti în domeniile de interes profesional ale studentilor) care îi va motiva pe studenti sã-si continue studiile, crescând interactiunea dintre acestia, mediul academic si cel de afaceri, sã le ofere modele, metode si instrumente de cariera care sã le permitã acestora sã înteleagã locul si rolul pe care activitãtile universitare îl pot juca în cariera lor profesionalã.
Proiectul vizeazã ameliorarea acestei situatii, progresiv dar sustenabil, identificând cauzele care o genereazã si propunând activitãti de combatere a abandonului universitar în urma cãrora se estimeazã o retentie superioarã, de aproximativ 76% la finalizarea celor 3 ani de implementare a proiectului.
Activitãtile proiectului vizeazã sprijin remedial la principalele materii generatoare de nepromovabilitate pentru fiecare domeniu de studiu în parte, activitãti de coaching si dezvoltare personalã, activitãti de îndrumare si sprijin, activitãti de consiliere si orientare în carierã, vizite de studiu si întâlniri cu specialisti în domeniile de interes profesionale studentilor, acest pachet integrat de mãsuri având menirea de a-i motiva pe studenti sã-si continue studiile, de a-i ghida în primul an de studiu, de a le oferi modele, metode si instrumente de cariera care sã le permitã acestora sã înteleagã locul si rolul pe care activitãtile universitare îl pot juca în cariera lor profesionalã.
Pe baza analizei factorilor generatori de abandon universitar prezentati, propunem urmãtoarele solutii de crestere a ratei de retentie în primul an universitar a studentilor IME-UPET:
(1) Programe remediale adaptate nevoilor studentilor
Programele remediale vor viza materiile cu cea mai mare rata de nepromovabilitate printre domeniile de studiu alese de studenti, respectiv Matematici Speciale (pt Calculatoare si TIC, Ingineria Sistemelor, Inginerie Electricã, Inginerie Energeticã), Analiza matematicã (toate, mai putin Ingineria Sistemelor), Algebra (Inginerie Transport, Industrialã si Mecanicã). Profesorii meditatori, cu o bogatã experientã în domeniu, vor desfãsura sesiuni de grup la fiecare 2 sãptãmâni/domeniu de studiu si sesiuni individuale în cadrul unui program bine stabilit.
Îmbunãtãtirea performantelor studentilor la aceste materii, prin aplicarea unor metode remediale interactive, centrate de student, cu un mai mare numãr de ore de alocate pentru asimilarea informatiilor, va produce beneficii la nivelul grupului tinta, beneficii care se materializeazã într-un grad superior de promovabilitate a acestor materii si implicit, sanse sporite de retentie în anul 1 de studiu al studentilor IME.
(2) Activitãti de coaching si dezvoltare personalã
Activitãtile de coaching si dezvoltare personalã ajuta studentul sã-si stabileascã un traseu educational si profesional în acord cu propriile aspiratii si abilitãti, sã-si asume obiective realiste si convergente cu traseul de cariera ales, sã gestioneze situatiile delicate si sã depãseascã obstacolele, sã-si îmbunãtãteascã relatiile interpersonale si abilitatea de a comunica, toate cu efect imediat asupra încrederii în propriile forte.
(3) Activitãti de îndrumare si sprijin pentru studenti
Activitãtile de îndrumare si sprijin se vor desfãsura cu ajutorul tutorilor (profesori îndrumãtori) desemnati în cadrul proiectului (vor fi arondati în fiecare an un numãr de max 20 studenti/tutore) si vor viza în mod deosebit transferul de experienta/know-how de la profesorul îndrumãtor la student în vederea obtinerii unor cât mai bune performante academice si a definirii traseului de cariera al fiecãrui student în parte. Crearea unor legãturi personale puternice între student si un cadru didactic, ce vizeazã traseul de cariera al studentului, motiveazã puternic studentul pentru a performa în educatie, cu un puternic impact asupra retentiei în educatie.
(4) Consiliere profesionalã si orientare în carierã
Existenta unor servicii de consiliere si orientare în carierã pare mai mult decât necesarã, fiind recunoscut faptul cã aceste servicii pot contribui la dezvoltarea personalã si profesionalã a studentului în acord cu abilitãtile si aspiratiile lor, la reducerea abandonului scolar, la tranzitia tinerilor între diferitele nivele ale învãtãmântului, la cresterea participãrii la educatie sau la cresterea angajabilitãtii prin facilitarea accesului cãtre piata muncii.
Consilierea porneste de la evaluarea abilitatilor cognitive/ inteligentei (pentru a vedea dacã existã o compatibilitate între nivelul intelectual al membrilor grupului tinta si orientarea lor în carierã, de la evaluarea personalitãtii (pentru a vedea dacã existã o compatibilitate între dorintele/ asteptãrile membrilor grupului tinta si personalitatea  lor), de la evaluarea intereselor profesionale (sã observãm dacã existã o compatibilitate cu domeniul de studiu ales). Foarte multi studenti aplica pentru IME fãrã sã stie care sunt perspectivele de angajare, care sunt meseriile în care pot profesa dupã finalizarea facultãtii, care sunt companiile din Valea Jiului, de la nivel national sau international în cadrul cãrora pot sã-si desfãsoare activitatea profesionalã dupã finalizarea studiilor. Activitatea este extrem de necesarã tocmai pentru a cristaliza cât mai repede si eficient un traseu de cariera în acord cu propriile aspiratii si abilitãti, pentru a motiva studentul sã-si continue studiile.
(5) Workshopuri studenti-mediul economic, specifice domeniilor de studio
În cadrul worshopurilor studentii se vor întâlni cu specialisti care au obtinut rezultate exceptionale în profesiile pe care le exercitã. Aceste întâlniri vor oferi modele de succes, în domeniile în care intentioneazã sã lucreze, informatii despre felul în care au ajuns la un nivel atât de ridicat, date despre functionarea domeniului respectiv, accesul în profesie, promovarea în carierã, cutume, deontologie profesionalã, etc. Studentii vor avea astfel o primã interactiune cu mediul de afaceri încã din primul an de facultate, care le va mãri interesul pentru facultate si profesie, contribuind astfel la cresterea gradului de retentie a acestora în primul an de facultate.
(6) Vizite de studii
Vizitele de studiu au de asemenea rolul bine definit de a-i apropia pe studenti de mediul de afaceri, de a vedea cum functioneazã o companie, care e rolul specialistului într-un colectiv de muncã,  de a se acomoda cu instrumente, proceduri si metode de lucru pe care nu le-a mai întâlnit pânã acum.