Universitatea din Petroșani, conlucrări cu instituții similare

G rupul reuneşte reprezentanţi ai unor universităţi româneşti membre în alianţe europene care implementează proiecte Erasmus+ European Universities, printre acestea fiind și Universitatea din Petroșani.

Întâlnirea a fost inițiată Universitatea de Vest din Timişoara, lucrările urmărind
identificarea activităţilor la care este nevoie de colaborare între aceste instituţii pentru a depăşi diverse obstacole.
”În cadrul primei întâlniri a grupului de lucru s-au prezentat proiectele la care iau parte fiecare dintre cele nouă universităţi reprezentate. Este probabil primul cadru formal în care sunt prezentate, împreună, aproape toate proiectele European Universities câştigătoare din care fac parte şi universităţi din România. (…) Ulterior s-au stabilit paşii pentru a începe comunicarea cu instituţiile centrale
relevante în vederea susţinerii implementării activităţilor respective şi, dacă este cazul, pentru a dezvolta cadre instituţionale ori legale necesare”, se arată într-un comunicat al UVT. Universităţile participante la acest demers îşi asumă nu doar implementarea proiectelor din care fac parte, ci rolul de parteneri ai Ministerului de resort sau ai altor instituţii
centrale în vederea generării de politici
publice, de inovare în domeniul educaţiei şi cercetării şi de promovare a învăţământului
românesc şi a comunităţilor academice pe care le reprezintă, la nivel european şi global. Universitatea din Petroșani a fost
selectată de către
Comisia Europeană
în cadrul apelului
vizând constituirea reţelelor Universităţilor Europene.