Un nou apres-ski în Parâng

Statiunea montanã din Parâng ar putea avea douã apres-ski-uri. La Primãria municipiului Petrosani a fost depusã o cerere în acest sens, iar pe masa Consiliului Local s-a aflat proiectul de hotãrâre care viza “aprobarea trecerii imobilului teren în suprafatã de 250 mp, notat în Cartea Funciarã 65044 Petrosani (…) din domeniul public al municipiului Petrosani, în domeniul privat al acestuia”.
“Conform Planului Urbanistic General al municipiului Petrosani, destinatia zonei este: zonã de agreement si turism, iar conform Planului Urbanistic Zonal este zonã de unitãti turistice, subzona pensiuni turistice si servicii publice, utilizãri premise sunt dotãrile specifice agrementului turistic. Terenul în suprafatã de 250 mp ce face obiectul acestui proiect de hotãrâre apartine domeniului public al municipiului Petrosani, fiind notat în CF 65044 Petrosani, nr. Cadastral 65044 si este situate în masivul Parâng, str. Alpina, vis-a-vis de ANFS Bucuresti, f. nr.”, aratã documentele de sedintã.
Urmeazã, ca prin licitatie, sã se stabileascã si pretul redeventei.
“Cuantumul redeventei de la care va porni licitatia se va stabili în conformitate cu prevederile HCL nr. 260/2013. Durata concesionãrii va fi de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul pãrtilor”, mai aratã documentele. Apres-ski-ul ar urma sã fie realizat în masivul Parâng vizavi de ANFS Bucuresti.
Centru de închiriere
Totodatã, în Parâng ar putea fi înfiintat si un nou centru de închiriere echipamente sportive. De aceastã datã, un cetãtean din judetul Cluj a venit cu solicitarea. “Prin cererea adresatã Primãriei municipiului Petrosani, înregistratã cu nr. 10709/20.07.2017, dl. Contras Ionicã, reprezentant al SC Ionicã Import Export SRL, cu domiciliul în Cluj-Napoca (…) a solicitat concesionarea unei parcele de teren în suprafatã de 40 mp, în masivul Parâng, strada Alpina – vis-a-vis de Scoala Sportivã, f.nr., în vederea amplasãrii unui centru de închiriere echipament sportiv”, aratã documentele
La fel ca în cazul apres-ski-ului, cuantumul revedentei ar urma sã fie stabilit prin licitatie.
Proiectele care vizau concesionarea terenurilor au fost amânate pentru o alta sedintã.
Monika BACIU

Un comentariu la „Un nou apres-ski în Parâng

  • 18 septembrie 2017 la 19:00
    Permalink

    Dezvoltarea turismului din Parang tine de modernizarea asfaltarea drumului judetean din Parang , asa ca trebuie sa il rugam pe domnul Laurentiu Nistor seful PSD pe judet sa nu uite ca valea jiului a votat tot timpul cu PSD iar Deva lor NU .

Comentariile sunt închise.