Un milion de euro pentru Aninoasa

Aninoasa a fost prima localitate din tarã care a intrat în insolventã. Localitatea s-a redresat din punct de vedere financiar, iar acum se implementeazã si proiecte europene.
În acest sens, primarul localitãtii a semnat un contract de finantare de un milion de euro. Proiectul de la Aninoasa are drept obiectiv prevenirea institutionalizãrii persoanelor vârstnice prin dezvoltarea infrastructurii locale de servicii sociale fãrã component rezidentialã.  Este prevãzutã reabilitarea unei clãdiri care nu este utilizatã în prezent si transformarea ei în centru de zi, de asistentã si recuperare, dar si de socializare si petrecere a timpului liber pentru vârstnici. Va fi refãcut imobilul de pe strada Uzinei nr. 1 (P+2E, 1.537 mp) prin termoizolarea fatadei, montarea de  tâmplãrie termoizolantã, reabilitarea sistemului de încãlzire si climatizare, dotarea cu mobilier si echipamente conform destinatiei,  implementarea unui sistem de management pentru  monitorizarea si controlul  sistemului de i ncãlzire/ preparare apã caldã,  monitorizarea consumurilor energetice.  Valoarea totalã a investitiei este de 4.334.472,88 lei, din care 4.247.783,31 lei fonduri nerambursabile.
Cosmin BACIU