Un echipament specializat pentru testarea articolelor pirotehnice, achiziționat de INCD INSEMEX Petroșani

O societate din
Oradea va furniza la INSEMEX un echipament
specializat pentru determinarea vibratiilor triaxiale cu cicluri programabile. FEMARIS din Oradea și-a adjudecat un contract în valoare de 619.500 lei.

Sursa de finantare a
contractului ce urmeaza a fi atribuit este Program Nucleu EXTOX 2.
”Echipamentul specializat pentru determinarea vibratiilor triaxiale cu cicluri programabile, va fi achizitionat pentru asigurarea condițiilor de efectuare a testării articolelor pirotehnice pentru determinarea parametrilor de vibratii și asigurarea facilităților tehnice de testare de înaltă acuratețe a articolelor pirotehnice cu destinație auto cat si pentru creșterea gradului de acuratețe și celeritate în domeniul articolelor pirotehnice cu destinație auto din categoria P1, în ceea ce privește asigurarea condițiilor optime de desfășurare a încercărilor de funcționare a acestor tipuri de articolele pirotehnice. Autoritatea contractanta va achizitiona acest echipament pentru realizarea de beneficii în activitatea ştiinţifică. Prin achizitionarea acestui produs, se doreste responsabilizarea factorilor de decizie existenți la nivelul autorităţilor, precum şi a celor din cadrul operatorilor economici cu activități în domeniul articolelor pirotehnice cu destinație auto din categoria P1, ca urmare a respectării obligaţiilor ce rezultă din reglementările aplicabile privind prevenirea şi combaterea riscurilor de utilizare a acestora”, arată documentul.
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCE­TARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATEA MINERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA – INSEMEX Petroșani își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare, care cuprind 10 laboratoare specializate. Laboratorul Materii Explozive și Articole Pirotehnice este unul dintre aceste laboratoare, care este un laborator de
cercetare științifică, si care are și calitatea de laborator de încercare care satisface cerințele SR EN ISO-CEI 17025:2005, fiind acreditat RENAR.
În cadrul acestui laborator se efectuează activități de
cercetare fundamentală, aplicativă, dezvoltare tehnologică și transfer tehnologic, precum și servicii tehnico-științifice în domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice.
Laboratorul dispune de un potenţial tehnic şi ştiinţific în vederea obţinerii unor performanţe cu înalt caracter ştiinţific, asigurat prin
personal calificat, aparate şi echipamente performante.
Monika BACIU