Pânã vineri mai puteti achita impozitele locale beneficiind de bonificatii. Dupã aceastã zi, chiar se vor percepe penalitãti, pentru fiecare zi de întârziere a primului semestru.  Pânã acum, mai bine de jumãtate dintre locuitorii din Petrosani au trecut pe la ghisee, motiv pentru care încasãrile sunt în grafic.

„Pânã în 31 martie se poate achita cu bonificatia de 10% pentru toate impozitele, iar de la 1 aprilie se vor percepe majorãri de 1% pe lunã, sau fractiune din lunã. În jur de 60% dintre persoanele fizice au achitat deja impozitele si 20 %, cu aproximatie, dintre persoanele juridice au plãtit, dar acestia din urmã plãtesc prin ordin de platã si atunci poate ajunge si dupã 31 martie, acel ordin de platã”, a precizat Alin Gal, sef Serviciul Impozite si Taxe Locale din Petrosani.  La Petrosani existã si oameni care sunt scutiti de plata impozitelor. Pentru a putea beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clãdire, contribuabilii care sunt pensionari trebuie sã îndeplineascã mai multe conditii: sã fie proprietarul clãdirii, sã nu aibã alte venituri, clãdirea în cauzã sã fie locuintã de domiciliu, sã locuiascã efectiv în locuinta respectivã. Totodatã si sotul sau sotia pensionarului proprietar trebuie sã îndeplineascã una din urmãtoarele conditii: sã fie pensionar si sã nu obtinã alte venituri, sã nu obtinã venituri si sã aibã peste 60 de ani, ceilalti membri ai familiei (în afara sotilor) sã fie minori.

Petrila, o singurã zi – plãti în valoare de peste 12.000 de lei

Într-o singurã zi contribuabilii petrileni au achitat peste 12 mii de lei la Serviciul de Impozite si Taxe Locale. Contribuabilii petrileni sunt chemati la ghiseul de impozite si taxe locale. Autoritãtile îi informeazã pe cetãteni cu privire la faptul cã pot beneficia de bonificatia de 10 procente dacã îsi plãtesc taxele si impozitele locale pânã în data de 31 martie.  În acest sens, sâmbãtã, 25 martie, la ghiseul de Taxe si Impozite de la Petrila a fost program de lucru. Potrivit reprezentantilor Primãriei Petrila, sâmbãtã 25 martie, 25 de persoane au trecut pe la ghiseu. Cei 25 de contibuabili au plãtit 12.818 lei. Si la Petrila, la fel ca în  celelalte localitãti ale Vãii Jiului, cei mai constiinciosi contribuabili sunt pensionarii.

Monika BACIU
Diana Mitrache