”Ultima redutã” utilatã de Apa Serv

SAMSUNGIeri, în pragul împlinirii unui an de când SC Apa Serv are o nouã conducere, societatea a dotat si ultima localitate cu utilajul atât de necesar, care va diminua numãrul avariilor si deci a interventiilor pompieristice de pe teritoriul Petrilei. Mai mult, Apa Serv va prelua lucrãrile Primãriei Petrila, dar si cetãtenii care se alimentau cu apã industrialã de la mina Lonea.

În pragul împlinirii unui an de când se aflã în fruntea SC Apa Serv Petrosani, directorul Costel Avram, a dotat si ultima localitate a Vãii Jiului – Petrila – cu o autoutilitarã de interventii si întretinere retele de canalizare.

Dacã la preluarea frâielor, societatea de apã-canalizare avea doar trei vidaje pentru toate cele sase localitãti ale Vãii Jiului, acum fiecare localitate are utilajul sãu. Acest lucru înseamnã cã nu se va mai lucra pompieristic, doar în situatii limitã de inundatii, ci se va lucra gospodãreste la întrentinere retele, ceea ce va însemna diminuarea considerabilã a avariilor de gen.

”De azi, fiecare localitate are masina sa. Joi, am dotat Lupeniul cu o autoutilitarã, iar astãzi, Petrila. În urmã cu un an aveam doar trei asemenea masini si interveneam în regim de pompieri. Acum avem sase, deci timp si mai ales avem cu ce lucra la întretinere” – a declarat, ieri, la Petrila, Costel Avram, director SC Apa Serv Petrosani.

Cu aceastã ocazie, am aflat de la directorul Avram cã prima etapã a proiectului Apa Serv, cu finantare europeanã, de la Petrila, se va încheia la sfârsitul lunii august. De precizat cã proiectul, componenta Petrila, cuprinde asigurarea alimentãrii si reducerii pierderilor fizice SAMSUNGde apã prin constructia a 4.458 metri de retea de distributie pentru aproximativ 75 de bransamente, iar în ce priveste îmbunãtãtirea sistemului de canalizare si reducerea ratei infiltratiilor, se construiesc 14.396 metri de retea de canalizare pentru deservirea a 2.740 de racorduri la Petrila si reabilitarea a 3.309 metri de retea de canalizare tot la Petrila. Apa Serv va prelua si lucrãrile din zona Cimpa, care erau contractate de Primãrie si se va elimina si problema apei industriale folositã de populatie. ”Oamenii care se alimentau cu apã industrialã de la mina Lonea vrem sã-i preluãm noi, pentru a avea apã potabilã. Se stie cã apa de la minã era industrialã. De când mina nu mai suportã pierderile, oamenii au fost încãrcati cu sume considerabile si acest lucru trebuie eliminat. Mâine (marti –n.n.), ne vom întâlni, cei implicati în acest demers, pentru a stabili exact cum se va proceda, dar nu vom prelua statia de captare de la Voievodu. Vom bransa cetãtenii la reteaua noastrã de apã” – a mai precizat Costel Avram.

În aceastã sãptãmâna, la un an de la numirea sa în functie, directorul Apa Serv va informa cetãtenii cu privire la realizãrile sale, printr-un raport al ultimului an de activitate. Se pare cã a fost un an de revigorare substantialã a operatorului de apã din Valea Jiului, care la preluare de cãtre Costel Avram se afla într-o situatie criticã. Pentru a putea obtine fondurile europene societatea a fost fragmentatã, pentru cã risca sã piardã sumele mari pentru investitii. În acest rãstimp de un an, noua societate, Apa Serv, si-a rãcumpãrat si toate bunurile poprite de fisc aflându-se acum într-o continuã consolidare si dezvoltare.

Ileana Firtulescu