Ucenicia la locul de muncã si programul special de stagii profesionale pentru absolventii de învãtãmânt superior

În cadrul campaniei de informare a angajatorilor din judetul Hunedoara, joi 16 noiembrie 2016, a avut loc la sediul AJOFM Hunedoara sesiunea de comunicare cu tema „UCENICIA la locul de muncã si programul special de STAGII PROFESIONALE pentru absolventii de învãtãmânt superior”, eveniment la care au participat 12 angajatori.
Ucenicia reprezintã formarea profesionalã realizatã la locul de muncã în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani. Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurãrilor pentru somaj, angajatorul încheie cu AJOFM, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data expirãrii perioadei de probã cuprinse în contractul de ucenicie, o conventie.
Pentru fiecare contract de ucenicie, angajatorul poate primi lunar câte 1.125 de lei. Finantarea se acordã pe toatã perioada derulãrii contractului de ucenicie. Angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolventii de învãtãmânt superior, beneficiazã la cerere, pe perioada derulãrii contractului de stagiu, de o sumã în cuantum de 1.350 lei/lunã, acordatã din bugetul asigurãrilor pentru somaj în limita fondurilor alocate cu aceastã destinatie (Legea nr. 164/2017). Pentru o mai bunã informare angajatorii din judetul Hunedoara sunt rugati sã contacteze consilierii din cadrul AJOFM Hunedoara.
Director Executiv, Nicolae Fara