Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) a anunţat deschiderea apelului naţional de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai – iunie 2020, în valoare de 3 milioane de lei. Finanţarea este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale apelului curent: intervenţii de urgenţă (2 milioane de lei) şi pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1 milion de lei).
În prima categorie sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranţă a monumentelor istorice, care cuprind: intervenţii directe – consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură; intervenţii indirecte – sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie; lucrări conexe – desfacere/ refacere a instalaţiilor/ echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiei.
Cea de-a doua categorie se referă la proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice şi poate cuprinde: proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE); proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi investigaţii; proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.
Pot beneficia de această finanţare persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.
Plafonul de finanţare în cadrul acestui apel este de 200.000 lei/ proiect pentru prima categorie, respectiv 140.000 lei/ poiect pentru cea de-a doua. Valoarea minimă a cofinanţării puse la dispoziţie sau atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanţării solicitate.
Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanţare este 20 iunie 2020, iar procesul de aplicare se va desfăşura exclusiv online. Mai multe detalii se găsesc pe patrimoniu.ro. O sesiune de clarificare online va avea loc pe 21 mai, începând cu ora 16:00.