Trebuie doar sã înveti

Rãmân si cu bani. Este vorba despre un proiect prin care elevii de liceu vor primi bani înapoi. Aceastã sumã o reprezintã contravaloarea a 55 de lei din costul manualelor scolare pentru elevii din clasele a XI a, a XII a si a XIII a. Decontarea cheltuielilor se va face pe baza solicitãrii scrise a elevului, însotitã de facturã fiscalã din care sã reiasã numele elevului, pãrintelui sãu tutorelui legal instituit, … mai departe