Transport ecologic în Valea Jiului

Transportul ecologic în Valea Jiului este dorinta conducerii Consiliului Judetean Hunedoara. Forul judetean a mai fãcut un pas pentru realizarea investitiei. În acest sens a fost aprobat proiectul privind aprobarea asocierii Judetului Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara cu municipiile Petrosani, Vulcan, Lupeni, si orasele Petrila, Aninoasa si Uricani în vederea  depunerii proiectului

”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”. “În cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3 – Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scãzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de  teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitãtii urbane multimodale  durabile si a mãsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazatã pe planurile de mobilitate urbanã durabilã care promoveazã dezvoltarea sistemelor de transport ce functioneazã cu ”energie verde”, prin    asocierea Judetului Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara cu Municipiile Petrosani, Vulcan, Lupeni, si Orasele Petrila, Aninoasa si Uricani, prin consiliile locale respective se doreste depunerea spre finantare a proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului””, aratã proiectul aprobat de CJH.

Oficialii CJH sustin cã o astfel de invetsitie ar fi beneficã pentru locuitorii Vãii Jiului care ar plãti mai putin pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun.

“Acordul de asociere reprezintã necesitatea realizãrii unui sistem de transport public de persoane între localitãtile Vãii Jiului, accesibil sub aspectul costurilor, si ecologic din punct de vedere al mediului, care sã usureze deplasarea locuitorilor si sã stimuleze mobilitatea fortei de muncã în zona Vãii Jiului, posibilitatea accesãrii unor aplicatii de finantare din fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea unor sisteme de transport ecologice si eficiente energetic. Având în vedere cã asocierea aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Judetean nr. 194/2012 privind aprobarea asocierii Judetului Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara cu municipiile Petrosani, Vulcan, Lupeni si orasele Aninoasa si Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizãrii Proiectului de dezvoltare zonalã Linie verde de troleibuz ,,GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”, Hotãrârea Consiliului Judetean nr. 214/2014 privind modificarea si completarea Acordului de Asociere între Judetul Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara si municipiile Petrosani, Vulcan, Lupeni si orasele Aninoasa si Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizãrii Proiectului de dezvoltare zonalã Linie verde de troleibuz „GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST si Hotãrârea Consiliului Judetean nr. 86/2015 privind extinderea traseului aferent Proiectului de dezvoltare zonalã: ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” a fost elaboratã si aprobatã conform prevederilor Programului Operational Regional 2007 – 2013, se impune elaborarea si aprobarea unui nou acord de asociere care sã corespundã prevederilor Programului Operational Regional 2014-2020”, mai aratã proiectul.Pentru realizarea investitiei si autoritãtile locale din Valea Jiului au aprobat parteneriatele de asociere.

Monika BACIU