Transparentã, eticã si integritate la Primãria Vulcan

 

Transparentã, eticã si integritate la Primãria Vulcan. Autoritãtile locale au dat startul unui nou proiect.  Pornind de la  necesitatea îmbunãtãtirii constante a calitãtii muncii functionarilor publici, conducerea Primãriei a considerat ca fiind oportunã obtinerea de fonduri pentru  implementarea unui proiect dedicat în  totalitate acestui  obiectiv. Conferinta de deschidere a proiectului UN PLUS DE TRANSPARENTÃ, ETICÃ SI INTEGRITATE, tinutã la Cinematograful Luceafãrul, a urmãrit sã furnizeze  tuturor celor prezenti,  informatiile care dau forma si continutul acestui proiect, co-finantat prin Fondul Social European, POCA ( Programul Operational de Capacitate Administrativã – 2014 – 2020).
“Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea transparentei actului administrativ prin implementarea de mecanisme si mãsuri de prevenire a fenomenului de coruptie, precum si pregãtirea personalului din Primãrie în acest sens”, aratã reprezentantii administratiei locale de la Vulcan.  Proiectul se deruleazã pe o duratã de 12 luni si vizeazã ca prin intermediul echipei de experti selectati, sã conducã la elaborarea pentru grupul tintã – în baza Codului de Eticã dedicat administratiilor publice locale si  centrale, a unor  documente care sã-i ajute pe cei vizati sã-si îmbunãtãteascã munca de zi cu zi, în relatia cu cetãtenii, dar si în relatia cu toate institutiile cu care administratia publicã localã a municipiului Vulcan, colaboreazã. Partenerul de proiect al Primãriei, prin reprezentantul acestuia – domnul Constantin Bonea – a prezentat în detaliu pasii care vor fi urmati în cadrul proiectului. Selectarea Consilierilor de Eticã si integrarea lor în relatia cu Primãria dar si cu Autoritatea Nationalã, reprezintã unul dintre cei mai importanti pasi de urmat în cadrul proiectului. Proiectul este complex sub aspectul participãrii grupului tintã (format din 28 de persoane) la toate formele de pregãtire incluse în tematica acestuia. La finalul etapei de pregãtire, vor fi fãcute evaluãri si examinãri ale tuturor membrilor grupului tintã, din care fac parte toate birourile, compartimentele, serviciile si directiile din cadrul Primãriei.
Monika BACIU

2 comentarii la „Transparentã, eticã si integritate la Primãria Vulcan

Comentariile sunt închise.