Tineri finantati de firme sã le devinã angajati

O idee ce va aduce mari beneficii în municipiul Lupeni este deja pusã în practicã încã din scoli. Învãtãmântul  dual, care presupune calificarea tinerilor de liceu direct la locul de muncã si în meserii cerute pe piata muncii, a prins contur si, dupã clasele de electronicã si electrotehnicã, vor fi calificati tinerii si în meserii precum cea de sudor.  Totul face parte dintr-un proiect amplu al administratiei din acest municipiu al  Vãii Jiului, care a  gândit totul la modul unitar, angrenând aici primãria, liceul si agentii economici. Sunt deja clase de electronicã si  electrotehnicã si  absolventii sigur vor avea de lucru.
„Un lucru important, pe care l-au fãcut câtiva investitori de la noi din municipiu este cã, la Grupul Scolar Lupeni au creat  chiar douã clase de învãtãmânt dual. Am reusit sã avem câte 15 copii, care vor avea o dublã finantare, atât din partea ministerului, cât si din partea omului de afaceri interesat de calificarea lor. Acesta din urmã va plãti lunar  o bursã cãtre acesti copii, care vor deservi anumite meserii.  Dupã cei 3 ani de zile de scoalã, sau 4, ei vor putea sã meargã direct la aceele firme”, a spus Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.  Concret, pentru cã învãtãmântul de acest gen va prinde contur, sunt deja firme interesate si în alte domenii.
„De exemplu,  o firmã din Aninoasa a solicitat pentru anul viitor o clasã de sudori, care vor fi sprijiniti. Se cautã foarte mult meseria sudor”, a mai adãugat Resmeritã.  Pentru meseriile cerute pe piata muncii, angajatorii nu prea gãsesc calificati, iar acest gen de finantare, de la guvern si de la anagajator, le  garanteazã angajatorilor cã vor avea tineri priceputi. Practic, pe timpul liceului, angajatorul se asigurã cã acesta învatã meserie, îi dã o bursã, iar la absolvire, îl angajeazã ca om cu experientã.
Diana Mitrache