Tineri, ajutati în cariera dualã de E.ON

În 2019, în jur de 1.300 de tineri vor avea oportunitatea unui start solid pentru  carierele lor.  În întreaga Europã, tineri ucenici, stagiari, elevi din sistemul dual si  absolventi de  facultate îsi vor începe cariera în companiile E.ON. În Turcia, de  exemplu, mai bine de 650 de tineri si tinere sunt angajati la Enerjisa, o companie  mixtã a E.ON si a Grupului Sabanci. În jur de 150 de tineri din Marea Britanie,  125 din Ungaria, 80 din Suedia si 50 din România asteaptã si ei sã îsi înceapã  cariera la E.ON, dupã ce alti 70 tineri si-au început activitatea în cadrul unor programe speciale spre finalul lui 2018.
Tot în România, un numãr de aproximativ 30 studenti vor face practicã în cadrul  companiilor E.ON România, în timp ce, urmare a parteneriatelor cu scoli tehnice,  alti 160 elevi se vor pregãti pentru calificarea în meseriile de instalator, sudor sau electrician.
În Germania, unde peste 200 de ucenici si de elevi din sistemul dual de  învãtãmânt au primit un contract în acest sens, diverse companii E.ON au  câstigat încã o datã certificatul “Cel mai bun loc de învãtat” – o adevãratã “diplomã de recunoastere” pentru companiile care oferã training. Actualii si fostii  stagiari precum si îndrumãtorii lor au fost intervievati în prealabil. Au fost evaluate opt categorii, printre care integrarea în companie, învãtarea profesionalã, adecvarea îndrumãtorilor/ comportamentul îndrumãtorilor, si rezultatele instruirii  profesionale. Rata mare de angajare constituie un punct în plus pentru multi ucenici.
Caroline Elwart, coordonator pe aria de training la Essen, afirmã: “De la început  vrem sã le oferim ucenicilor nostri cele mai bune conditii posibile pentru o învãtare de succes si de duratã. Pentru noi, investitia în pregãtirea tinerilor  ambitiosi înseamnã si sã contracarãm lipsa de personal calificat”. Existã o gamã largã de cursuri atractive de pregãtire precum si de perspective  pentru cei aflati la început de carierã si pentru absolventii de facultate: în Germania sunt oferite nu numai uceniciile de tip clasic, ci si cursuri pentru elevii  din învãtãmântul dual sau stagiaturi. Unii începãtori au, de exemplu, oportunitatea de a petrece pânã la 24 de luni lucrând în diverse companii ale Grupului din Germania si din strãinãtate, putând ajunge astfel la o perspectivã de ansamblu asupra companiei.
Informatii suplimentare cu privire la oportunitãtile si cerintele de admitere precum  si cu privire la posibilitatea de înscriere online se gãsesc la https://www.eon-romania.ro/ro/cariera.html