Tichete sociale pentru prescolarii de la Vulcan

Autoritãtile locale de la Vulcan achizitioneazã tichete sociale pentru sprijinirea prescolarilor. Copiii înscrisi la grãdinitã care provin din familii cu venituri modeste pot beneficia de tichete sociale în cadrul programului “Fiecare copil în grãdinitã”. Mai multi prescolari din Vulcan ar urma sã beneficieze de astfel de tichete.

“Tichetele sociale pentru grãdinitã Social Pass se acordã conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participãrii în învãtãmântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizare si a HG nr. 15/2016 privind normele de aplicare a legii 248/2015.

Cadrul legal a creat un sistem de sprijin pentru copiii prescolari la care participa mai multe institutii în fiecare comunitate: unitatea teritorial–administrativa, institutia de învãtãmânt prescolar, inspectoratul scolar si unitatea emitentã.

Tichetele sociale pentru grãdinitã Social Pass se acordã pentru stimularea participãrii la grãdinitã  a copiilor între 3 si 6 ani. Stimulentul, acordat prin intermediul unui tichet social pentru grãdinitã în valoare de 50 de lei lunar/copil, se acordã familiilor care au venit lunar de 284 de lei per membru de familie si ai cãror copii au prezentã zilnicã la grãdinitã. Tichetele sociale pentru grãdinitã pot fi utilizate exclusiv pentru achizitionarea de produse alimentare si de igienã, îmbrãcãminte si/sau rechizite. B.Sodexo PASS România SRL detine o retea unitãti afiliate la nivel national”, aratã autoritãtile locale de la Vulcan.

Cadrul legal a creat un sistem de sprijin pentru copiii prescolari la care participa mai multe institutii în fiecare comunitate: unitatea teritorial–administrativã, institutia de învãtãmânt prescolar, inspectoratul scolar si unitatea emitentã.

Monika BACIU