Termoficarea ciuruitã de vechime

10Din nou a fost oprit sistemul de termoficare la Petrosani. Câteva blocuri situate lânã stadionul Jiul din localitate, au rãmas fãrã cãldurã, dupã ce o teavã de la magistralã a puscat. Imediat echipele operative au remediat defectiunea, iar cei de la termoficare recunosc cã vechimea instalatiilor … mai departe