Termocentrala Rovinari, contestatã în instantã de cãtre Greenpeace, din cauza poluãrii

 

Greenpeace România, cu sprijinul avocatilor de mediu ClientEarth, a actionat în instantã termocentrala Rovinari, pentru a forta autoritãtile sã ia în considerare impactul negativ al termocentralei asupra mediului si sãnãtãtii oamenilor.
Greenpeace România a înaintat o contestatie legalã împotriva unui permis de functionare pe viatã acordat centralei  electrice pe cãrbune, care este unul dintre cei mai mari poluatori din România.

Termocentralei i-a fost acordatã autorizatia integratã de mediu pe viatã fãrã o  evaluare completã a impactului asupra sãnãtãtii oamenilor si asupra mediului. Nicio astfel de evaluare nu a fost efectuatã în cei 43 de ani de functionare. Greenpeace România si ClientEarth sustin cã autorizatia permite termocentralei sã emitã niveluri ilegale de praf dãunãtor. De asemenea, afirmãm cã esecul de a efectua o evaluare adecvatã a impactului asupra mediului (EIM) înainte de a acorda autorizatia integratã de mediu termocentralelor nu ia în considerare nici  legislatia UE, nici pe cea româneascã.
Cele douã organizatii doresc ca autorizatia sã fie anulatã si sã fie efectuatã o EIM  completã pentru a  stabili impactul probabil al proiectului asupra climei, naturii si sãnãtãtii oamenilor.   Potrivit unui studiu de modelare a calitãtii aerului Greenpeace, continuarea functionãrii termocentralei ar duce la daune considerabile pentru sãnãtatea publicã, contribuind inclusiv la 490 de decese premature preconizate numai în urmãtorul deceniu. Rezultatele modelãrii indicã, de asemenea, cã mai mult de 1.000 de persoane care locuiesc în apropierea termocentralei vor fi expuse la concentratii de dioxid de sulf nociv (SO2) care depãsesc limitele Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii.
Poluarea din Rovinari cãlãtoreste în aval într-un sit natural protejat al UE, care contine zeci de habitate si specii acvatice amenintate. Autorizatia permite termocentralei sã  evacueze în zonã  cantitãti semnificative de deseuri industriale, inclusiv substante  periculoase, în ciuda faptului cã aria este protejatã. Acest lucru riscã sã provoace daune suplimentare speciilor deja amenintate, dar nici acest aspect nu a fost evaluat. Autoritãtile trebuie, de asemenea, sã evalueze si impactul proiectului asupra mediului.
Termocentrala Rovinari a fost clasatã ca cea de-a 6-a unitate industrialã cu cea mai mare poluare din Uniunea Europeanã de cãtre Agentia Europeanã de Mediu (2014). Modelarea poluãrii atmosferice a fost efectuatã de cãtre Greenpeace Global Air Pollution Unit, pentru raportul „Calitatea aerului, impactul toxic asupra sãnãtãtii a extinderii permisului de functionare pe viatã a centralei electrice Rovinari”. Datele Europe Beyond Coal  preconizeazã cã instalatia va emite anual aproximativ 5 milioane de tone (MT) de CO2 si aproximativ 50 de tone de CO2 în  urmãtorii 10 ani.  Asta echivaleazã aproximativ emisiile totale anuale din Ungaria sau Slovacia.
Carla Donciu