Taxele si impozite pentru anul 2020 de la Lupeni, în dezbatere publicã

Primãria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã, anuntã elaborarea Proiectului de hotãrâre nr. 136/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.
Propuneri, sugestii, recomandãri pe marginea proiectului de hotãrâre se pot transmite la sediul Primãriei Municipiului Lupeni – Registraturã, pot fi transmise prin fax la numãrul 0254/ 560515 sau în  format electronic la urmãtoarea adresã de e-mail:  primaria@e-lupeni.ro, pânã în data de 13.12.2019, ora 11.00.
Potrivit primarului municipiului Lupeni Lucian Resmeritã, persoanele sau  organizatiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act  normativ supus  dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referã, mentionând data  trimiterii si datele de  contact ale expeditorului.