Taxã pentru oficierea cãsãtoriilor

O taxã pentru oficierea cãsãtoriilor a fost adoptatã la Petrosani. Este vorba de o taxã ce va fi perceputã mirilor care vor sã îsi uneascã destinele într-un alt loc decât la Primãrie.  Astfel, Consiliul Local a adoptat un proiect prin care se instituie o taxã de 200 de lei pentru oficierea cãsãtoriilor în ziua de duminicã, respectiv oficierea cãsãtoriilor în alte locatii decât sediul primãriei, în orice zi a sãptãmânii.  În acelasi context, a fost introdusã si o taxã de 100 de lei pentru solutionarea în regim de urgentã a cererilor de transcriere a datelor de stare civilã în termen de 7 zile.  Sunt taxe simbolice introduse de autoritãtile locale. În alte localitãti ale Vãii Jiului, oficierea cununiilor în sala de cãsãtorii este taxatã, sau în alte cazuri oficierea cãsãtoriilor în alte locatii decât primãria este taxatã cu 500 de lei.
Monika BACIU