Taxa de salubrizare majoratã si la Petrila

Taxa de salubrizare a fost majoratã în toate localitãtile din Valea Jiului. Petrilenii vor plãti, începând din acest an, o taxã de 7 lei/persoanã/lunã pentru taxa de salubrizare.

“Începând cu anul 2017, conform art.28 alin.2 din Hotãrârea Consiliului Local nr.246/2016, s-a instituit la nivelul orasului Petrila TAXA DE SALUBRIZARE, dupã cum urmeazã pentru persoane fizice: 7 lei/persoanã/lunã; -pentru persoane juridice: 80 lei/m.c./deseu produs, pentru deseurile reziduale. 80 lei/m.c. de deseu rezidual colectat de la persoanele fizice si/sau juridice”, aratã informarea Primãriei Petrila.

Persoanele fizice care locuiesc pe raza orasului si persoanele juridice care au sediul, punct de lucru sau desfãsoarã activitãti economice în orasul Petrila sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilitã. Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei de salubrizare în functie de numãrul de persoane din fiecare familie sau numãrul locatarilor existenti la o anumitã adresã.

“Proprietarul sau chiriasul locuintei are obligatia depunerii declaratiei în vederea stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresã (membri de familie, rude, chiriasi, flotanti, etc.), pânã la data de 31.03.2017. În situatia în care contribuabilul- persoanã fizicã -detine mai multe imobile, va depune o declaratie pentru fiecare imobil cu numãrul de persoane care locuiesc în acestea. Declaratia de impunere (ce se va pune la dispozitia cetãtenilor în mod gratuit) se va putea depune atât la sediul Serviciului Impozite si Taxe Locale din Petrila, strada Minei, bl.33-parter, cât si la punctele de lucru ale S.C. EDIL SAL PREST S.A. din Petrila, strada Privighetorilor nr.14, respectiv din Lonea de pe strada Ana Colda nr.15”, mai aratã informarea.  În cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de platã se va stabili din oficiu de cãtre organele de specialitate pe baza oricãror date si informatii detinute de acestea. Nedepunerea declaratiei de impunere, depunerea peste termenul stabilit a declaratiei de impunere, sau depunerea de declaratii neconforme cu realitatea de cãtre persoanele fizice, constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã contraventionalã cuprinsã între 70 lei si 696 lei. Calculul taxei de salubrizare pentru persoane fizice se face pe baza declaratiei de impunere a acestora.

Existã si persoane care pot fi scutite de la plata acestor taxe.  Cetãtenii care probeazã cu documente de tipul: vizã de frontierã, viza flotant, acte de încorporare, adeverinte de internare în spitale din alte localitãti, etc., din care sã rezulte cã au lipsit din localitate consecutiv cel putin 30 zile dintr-o lunã calendaristicã, li se va recalcula taxa datoratã. În lipsa unor asemenea documente justificative, scãderea unei persoane de la plata taxei de salubrizare se va face prin declaratie pe proprie rãspundere ce urmeazã a fi verificatã ulterior.

Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare urmãtoarele categorii de persoane fizice veteranii de rãzboi, vãduvele de rãzboi si vãduvele nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi; persoanele prevãzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile si completãrile ulterioare; persoanele cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, copiii în vârsta de pânã la 2(doi) ani. Taxa de salubrizare se datoreazã anual cu termen de platã în douã rate egale.

Monika BACIU