Social

Tarife maximale pentru transportul elevilor

Operatorii de transport nu mai pot jongla cu preturile privind transportul elevilor. Au fost aprobate tarifele maxime pentru abonamentele acordate elevilor ce pot fi practicate de operatorii de transport rutier variazã de la 10 lei (fãrã TVA), pentru distanta minimã de 3 kilometri, pânã la 174 de lei (fãrã TVA), pentru distanta maximã de 50 de kilometri. Sumele aferente fiecãrei distante în  interiorul acestui ecart (3-50 kilometri) si metodologia de calcul a acestor tarife au fost aprobate de Guvern.

“Reglementarea unui tarif maximal se impunea în conditiile în care tarifele practicate de operatorii de transport public au variatii foarte mari pentru aceeasi distantã, preturile maxime fiind si de pânã la 13 ori mai mari decât preturile minime. Actul normativ adoptat astãzi este complementar ordonantei de urgentã aprobatã în luna octombrie, prin care operatorii de transport rutier sunt obligati sã emitã abonamente pentru transportul elevilor, decontate integral din bugetul de stat pentru distante de pânã la 50 de kilometri. Contractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza cãrora sunt practicate anumite tarife pentru serviciile publice de transport a elevilor, nu pot fi modificate pânã la ajungerea la termen decât prin acordul pãrtilor”, aratã informarea Guvernului.

Tarifele maxime pentru abonamentele de transport scolar sunt valabile pânã la 1 septembrie 2017. Ulterior, autoritãtile competente în domeniu vor efectua o analizã amãnuntitã în vederea actualizãrii de cãtre Guvern a nivelului tarifelor în functie de noile costuri ale companiilor de transport, precum si pentru a se stabili dacã existã zone omogene din punct de vedere al conditiilor specifice furnizãrii serviciului de transport, care sã justifice stabilirea de tarife diferentiate.

“Tariful maxim per kilometru se va stabili pe baza unor standarde de cost emise de autoritãtile cu atributii de reglementare pe pietele serviciilor de transport de persoane. Decizia face parte din mãsurile de combatere si reducere a abandonului scolar, în conditiile în care principala cauzã o reprezintã costurile aferente participãrii la cursuri. Conform datelor existente la nivelul Ministerului Educatiei, în anul scolar 2015-2016 peste 125.000 de elevi au fãcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri”, mai aratã informarea. În acelasi timp, mãsura a fost luatã având în vedere cã România este a treia tarã din Uniunea Europeanã în ceea ce priveste pãrãsirea timpurie a scolii, 19,1% din populatia de 18-24 de ani, ratã care a crescut de la 17,3% în 2013. De asemenea, s-a avut în vedere si faptul cã unul din cinci elevi din învãtãmântul secundar superior face naveta pentru a ajunge la ore, peste jumãtate din populatia cu vârsta cuprinsã între 15-19 ani locuieste în mediul rural, iar liceele si scolile profesionale sunt situate în general în zona urbanã.

Monika BACIU