[ Țara Hațegului – Retezat, singura destinație ecoturistică din județ ]

La nivel național au mai fost identificate încă patru astfel de destinații ecoturistice.

Conceptul de Destinație Ecoturistică a apărut pentru prima dată în cadrul variantei din 2009 a Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului și a fost preluat în varianta Strategiei aprobată prin Hotărâre de Guvern în anul 2019 (HG nr. 358/2019). Pe baza acelui prim document, autoritatea publică centrală pentru turism, împreună cu instituții și organizații reprezentative la nivel național (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism și Asociația de Ecoturism din România), a realizat sistemul de evaluare a destinațiilor ecoturistice din România, sistem care are la bază Criteriile Globale pentru Turism Durabil (GSTC) și Standardul European de Ecoturism (EETLS).
”MInisterul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului depune eforturi pentru dezvoltarea turismului pr principii durabile, în vederea valorificării unor zone în care natura și cultura locală ocupă un loc central. În acest sens, instituția noastră a elaborate Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 358/2019. Scopul strategiei este de a promova ecoturismul, ca formă principal de turism în cadrul acestor destinații și creșterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economic a acestor areale și în prosperitatea populației locale. Viziunea acestei strategii o reprezintă afirmarea valorilor naturale și culturale ale României, prin crearea și promovarea unei rețele de destinații ecoturistice cu notorietate pe plan național și internațional, fapt ce va contribui la îmbunătățirea vieții comunităților locale și la conservarea resurselor naturale și culturale locale”, arată Ministerul Economiei.
Criteriile pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice au fost elaborate de către: Autoritatea Naţională pentru Turism, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism și Asociaţia de Ecoturism din România, în colaborare cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, WWF Programul Dunăre Carpaţi România, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Asociaţia pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural din România, în cadrul Grupului de lucru
interministerial pentru dezvoltarea ecoturismului în România.
”Plecând de la această strategie, în cadrul unui grup de lucru coordonat de instituția noastră, la care au mai luat parte reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Asociației de Ecoturism din România și Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, a fost realizat sistemul de evaluare a destinațiilor ecoturistice, sistem care are la bază Standardul European de Certificare în Ecoturism, România fiind prima țară din Europa care a adoptat acest standard pentru destinații turistice”, mai arată documentul.
În cadrul procesului de evaluare au fost recunoscute cinci destinații ecoturistice, dintre care una este în județul Hunedoara și anume este vorba de Țara Hațegului – Retezat.
Aderarea la acest sistem va aduce o serie de beneficii, și anume promovare din partea MEAT, creșterea notorietății destinației la nivel național și la nivel internațional, oportunitatea de a aplica, pe viitor, programe de finanțare.
Monika BACIU