Tăierile de arbori din localităţi, din nou, în atenţia opiniei publice

 

Toaletările de arbori de pe raza localităţilor au fost mereu motiv de dispută între cetăţeni şi administraţia locală. În timp ce unii cetăţeni solicitau să se taie anumiţi copaci, alţi cetăţeni reclamau fix faptul că toaletarea pomilor le dăunează acestora.
Acum, Garda de Mediu Hunedoara vine şi face lumină.
”Aducem în atenţia tuturor UAT-urilor de pe raza judeţului Hunedoara obligaţiile prevăzute de Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, care prevede în cuprinsul art 12, alin (5) : “În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene”. Alin. (6) al aceluiaşi articol precizează că „Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti”, arată Garda de Mediu Hunedoara.

Încălcarea se sancţionează cu amendă contravenţională de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane fizice şi de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice.
Cosmin BACIU