Sute de kilometri de retele de apã strãbat Valea Jiului / Mii de intervenii de la începutul anului pentru întretinerea sistemului

Sute de kilometri de resele de apã potabilã. Pe teritoriul Vãii Jiului, ApaServ are în administrare sute de kilometri de retele de apã, mai exact 594,542 km, din care: conducte de aductiune – 131,79 km, retele de distributie apã potabilã – 355,41 km cu bransamentele aferente totalizând 107,34 km si un sistem centralizat de canalizare cu o … mai departe