Sute de kilometri de conducte de apă și canalizare asigură alimentarea Văii Jiului

S ubteranele Văii Jiului sunt un păienjeniș de conducte de apă și canalizare.

ApaServ Valea Jiului are în administrare şi exploatare un sistem unitar pentru toată Valea Jiului care cuprinde 610 km reţele de alimentare cu apă din care 370 km reţele de distribuţie a apei, 132 km conducte de aducţiune, 108 km branşamente, 270 km reţele de canalizare, 4 staţii de tratare a apei brute: Taia, Jieţ, Zănoaga şi Valea de Peşti, o staţie de filtre: Braia – Lupeni, trei staţii de pompare a apei: Petrila, Aninoasa şi Lupeni și 17 rezervoare de înmagazinare: – capacitatea totală de înmagazinare 35.800 mc13 staţii de pompare apă uzată: 1 la Lupeni, 4 la Vulcan, 1 la Aninoasa, 5 la Petrila şi 2 la Petroşani
”Asigurarea alimentării cu apă a localităţiilor din Valea Jiului se face prin 132 km conducte aducţiune, 369 km reţele de distribuţie şi 108 km conducte de branşament. Pentru întreţinerea şi repararea acestora s-au executat un număr de 2079 lucrări totalizând o valoare de 2.007 mii lei. Colectarea şi transportul apelor uzate se realizează printr-un sistem de canalizare mixt, ceea ce înseamnă că serviciul de canalizare ape uzate se realizează atât prin sistem de canalizare divizor cât şi prin sistem de canalizare unitar. Cu alte cuvinte există zone în care sistemul public de canalizare asigură colectarea şi transportul, separat al apelor uzate şi al apelor meteorice, iar în majoritatea zonelor acesta asigură colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, în comun, atât al apelor uzate cât şi al celor meteorice. Lungimea totală a reţelelor de canalizare din Valea Jiului este de 270 km. Epurarea apelor uzate se realizează în staţiile
de epurare Dănuţoni şi Uricani. Intervenţiile pentru întreţinerea şi repararea
sistemului de canalizare au fost în număr de 1.696, însumând 1283 mii lei”, arată raportul ApaServ Valea Jiului.
Datorită proiectelor europene, ApaServ execută lucrări de extindere și
modernizare a rețelei de apă și canalizare.
Monika BACIU