[ Sute de elevi lupeneni vor primi burse ]

C onsiliul Local Lupeni a aprobat cuantumul burselor școlare. Totodată a fost aprobat și numărul burselor ce vor fi alocate în anul școlar 2021-2022.

Sunt 534 de elevi care vor beneficia de burse. Potrivit hotărârii Consiliului Local Lupeni, pentru Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni, sunt aprobate 328 de burse (una de performanță, 225 de merit, 16 de studii și 86 sociale). La Liceul Tehnologic Lupeni sunt 40 de burse (30 de merit, 7 de studii și 3 sociale). Administrația locală a aprobat și 166 de burse pentru elevii Școlii Gimnaziale nr.3 (99 sunt burse de merit, 3 burse de studii și 64 sociale).
Bursa de performanță are o valoare de 150 le pe lună, în timp ce bursa de merit este în cuantum de 120 de lei. Bursa de studii și bursa socială au o valoare de 100 de lei pe lună.
Monika BACIU