SUP vrea să aloce până la 988.000 pentru eliminarea deșeurilor medicale

S pitalul de Urgență din Petroșani are în vedere încheierea unui acord cadru pentru eliminarea deșeurilor medicale.

Acordul-cadru are ca obiect incheierea de
contracte subsecvente pentru achizitionarea de Servicii de colectare, de transport, procesare si eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale desfăşurate de către unitatea spitalicească inclusiv furnizare de ambalaje.
Contractul are o
valoare cuprinsă între 6.500,00 si 988.000,00 de lei.
” Prestatorul trebuie sa poată sa furnizeze
unitatii spitaliceşti, ambalaje si materiale pentru colectare, etichetare şi marcare care să permită colectarea separată a deşeurilor medicale periculoase, şi care se încadrează în cerinţele prevăzute în O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, HG 1175/2007 si Ordinul 2737/2012 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase”, arată documentul.
Transportul deşeurilor periculoase de la spatiul de depozitare din incinta spitalului şi în afara spitalului până la locul de eliminare va fi asigurat de către prestator cu respectarea strictă a normelor de igienă şi securitate, în scopul protejării personalului şi populaţiei generale, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Transportul deşeurilor periculoase pe drumurile publice se va face pe rute avizate de către autorităţile competente.
Monika BACIU