Spitalul de Urgență din Petroșani caută o firmă specializată care să presteze serviciile de colectare, de transport, procesare si elimi­nare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale desfăşurate de către unitatea spitalicească inclusiv furnizare ambalaje. Contractul are ca obiect achiziționarea de servicii de colectare, de transport, procesare si eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale desfăşurate de către unitatea spitalicească prin incheierea unui contract valabil de la 01.05.2021 până la 31.12.2021 și cu posibilitate de prelungire cu maxim 4 luni până la 30.04.2022. 9 aprilie este data limită pentru depunerea ofertelor. Potrivit documentației, prestatorul va trebui să ridice recipienţii depozitaţi în spaţiul amenajat în incinta spitalului în termen de maxim 48 ore de la depozitarea acestora în acest spaţiu în zilele de luni, miercuri, vineri intre orele 07,00 – 12,00. ”Transportul deşeurilor periculoase de la spatiul de depozi­tare din incinta spitalului şi în afara spitalului până la locul de eliminare va fi asigurat de către prestator cu respectarea strictă a normelor de igienă şi securitate, în scopul protejării personalului şi populaţiei generale, în conformitate cu reglementările în vigoare. Transportul deşeurilor periculoase pe drumurile publice se va face pe rute avizate de către autorităţile competente”, arată documentația. Piața deșeurilor medicale, în vizorul Consiliului Concurenței Consiliul Concurenţei derulează o investigaţie privind un posibil comportament anticoncurenţial al unor companii care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa serviciilor de tratare şi eliminare a deşeurilor medicale din România. Companiile investigate sunt SC Stericycle România SRL, SC Mondeco SRL, SC AKSD România SRL, SC Bio Hazard SRL, SC Xtreme Ecogreen SRL, SC Loret del Mar SRL, SC Eco Diotti SRL şi SC Eco Fire Sistems SRL. Autoritatea de concurenţă are indicii privind o posibilă împărţire a pieţei serviciilor de tratare şi eliminare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi/sau posibila blocare a accesului pe piaţă al altor companii concurente. Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile unor companii implicate, documentele ridicate aflându-se în analiza autorităţii de concurenţă, în cadrul procedurii specifice de investigaţie. Inspecţiile inopinate constituie o etapă preliminară a investigaţiei, iar efectuarea lor nu reprezintă o antepronunţare a Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte existenţa unei încălcări a Legii concurenţei. Această investigaţie a fost declanşată ca urmare a indiciilor obţinute în cadrul anchetei sectoriale derulate de autoritatea de concurenţă pe piaţa deşeurilor medicale.

Monika BACIU