Subventia pentru închiderea minelor nu a ajuns la SNIM

Subventia acordatã de statul român pentru închiderea minelor din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului nu a ajuns încã în conturile societãtii. Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Energiei, dar potrivit directorului societãtii, acesta are încã de parcurs niste etape.

“Proiectul a trecut de Ministerul de Finante, urmeazã sã fie avizat de Ministerul Justitiei, iar apoi sã fie aprobat prin hotãrâre de Guvern”, a declarat Pavel Dreghici, directorul general al SNIMVJ.  Proiectul prevede peste 44 de milioane de lei ca subventie pentru huila energeticã si 39 de milioane pentru cheltuielile exceptionale. Obiectivul ajutorului îl constituie facilitarea închiderii unitãtilor de productie Paroseni si Uricani. Pentru fiecare dintre aceste unitãti de productie care urmeazã sã fie închise , au fost întocmite planuri pentru încetarea activitãtii care contin datele exacte la care va înceta activitatea de exploatare. Ministerul Energiei monitorizeazã nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât pretul cãrbunelui livrat de unitãtile producãtoare de cãrbune care beneficiazã de ajutor sã nu fie mai mic decât preturile cãrbunelui de o calitate similarã provenit din terte state.

Monika BACIU