Studii universitare în limba englezã la Universitatea Petrosani

Universitatea din Petrosani îsi extinde paleta de scolarizare. Pentru cã vor sã atragã cât mai multi studenti strãini, dar si sã le ofere studentilor români posibilitatea ca dupã terminarea studiilor sã îsi gãseascã locuri de muncã bine plãtite în strãinãtate, reprezentantii Universitãtii Petrosani fac demersurile necesare pentru a obtine acreditarea a douã masterate si a unei specializãri la studiile universitare de licentã cu predare în limba englezã.

Cei de la institutia de învãtãmânt superior din Valea Jiului încearcã  astfel sã îi atragã pe studentii strãini la Universitatea Petrosani, oferindu-le programe de studii în limba englezã. “Noi dorim atât pentru studentii români cât si pentru studentii care îi asteptãm din alte tãri sã facem douã masterate, unul în inginerie si unul în masini si echipamente miniere moderne, în limba englezã si pregãtim pentru acreditare o  specializare în inginerie minierã tot în limba englezã la licentã. Asta pentru a atrage studentii care sã nu mai facã un an pregãtitor la limba românã si sã vinã direct în anul I. Am fãcut demersurile cãtre Ministerul Educatiei si Cercetãrii Stiintifice de a realiza si an pregãtitor la Petrosani pentru cã  studentii care veneau din alte tãri si fãceau an pregãtitor la Ploiesti, Pitesti sau în alte centre, dupã un an se obisnuiau cu centrul respectiv si rãmâneau acolo si veneau foarte putini cãtre tara noastrã. Astfel fãcând anul pregãtitor aici cred cã îi motivãm si le arãtãm specificul universitãtii noastre si reusim sã îi pãstrãm ca studenti”,  a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai,  rectorul Universitãtii Petrosani.  Reprezentantii institutiei de învãtãmânt  superior vor populariza oferta de studii si în cadrul ambasadelor statelor acreditate în România, iar sãptãmâna aceasta va fi realizat un prim pas în acest sens.

“Avem un demers de promovare a universitãtii pe lângã ambasadele altor state acreditate la Bucuresti si cu sprijinul încercãm sã pãtrundem la aceste ambasade sã ne promovãm specializãrile. Suntem încurajati si sperãm cã vom avea  studenti. Miercuri vom avea o întâlnire cu reprezentantii Ministerului Economiei si al învãtãmântului din Iordania”,  a mai spus sursa citatã.  Nu numai studentii strãini care vin la Universitatea din Petrosani pot urma cursurile în limba englezã, ci si  studentii români care se pregãtesc pentru o carierã în alte state ale lumii.  “Noi avem deschise aceste cursuri de licentã si de masterat si studentilor români si studentilor  strãini. Poate chiar o pregãtire în limba englezã le va facilita viitorilor absolventi posibilitatea de a accesa joburi în toatã lumea”,  a mai precizat rectorul Universitãtii Petrosani.  Prin aceste mãsuri, conducerea Universitãtii Petrosani vrea sã atragã cât mai multi studenti si de peste hotare. De  precizat este faptul cã anul acesta, concursul de admitere se va desfãsura în perioada 18 iulie – 27 iulie, prima etapã. A doua etapã de admitere va avea loc în perioada 5 – 16 septembrie 2016.

Monika BACIU