Studentii Universitãtii Petrosani, vizite aplicate în diferite institutii

Studentii Universitãtii din Petrosani iasã din amfiteatre si învatã, aplicat, anumite lucruri, în functie de specializarea pe care o urmeazã.

Conducerea institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului încearcã astfel sã le ofere studentilor  posibilitatea de a vedea cum se desfãsoarã  activitatea în diferite institutii. Spre exemplu, studentii de la Facultatea de Stiinte, specializarea Administratie Publicã au fost în în vizite la primãrii si la Consiliul Judetean Hunedoara, în timp ce  studentii de la Facultatea de mine fac practicã la unitãtile miniere.
“Studentii au vãzut cum se lucreazã în primãrie si în Consiliul Judetean si în Prefecturã. Avem un grup de studenti si cadre  didactice care sunt de la Administratie Publicã si care asa cum am fãcut parteneriate cu Primãria Vulcan, Petrosani si cu alte primãrii sã facã practica vara acolo, asa i-am dus acum la Deva sã vadã Primãria Deva, Consiliul Judetean si Prefectura cu problemele specifice fiecãrei unitate administrativã din judet. Toti studentii fac practicã în domeniile lor de specializare. Avem parteneriate cu administratiile, cu bãncile, cu firmele de asigurãri. În functie de programa scolarã si cu specificul fiecãrui an de studiu fac practicã în locatiile care sunt destinate specializãrilor lor si cu care noi încheiem în fiecare an conventii de practicã”,  a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai.  În plus, Universitatea din Petrosani are o serie de conventii cu diferite societãti. Dupã ce îsi  terminã practica, studentii sunt angajati de aceste firme, fapt ce confirmã cã la Universitatea din Petrosani se pregãtesc specialisti temeinici.
“Cu o mare parte din firme avem conventie de practicã în urma cãreia studentii care sunt selectati de firmele respective rãmân si continuã practica în regim de angajat si îsi aleg proiectul de diplomã cu o tematicã specificã acelei întreprinderi. Atunci când la primãrii, consilii locale, prefecturã scot  postul la concurs, ei sã fie deja pregãtiti si din punct de vedere practic pentru a putea ocupa acele  posturi. Toate aceste  activitãti sunt importante pentru cã se obisnuiesc  si vãd în mod real  ceea ce se întâmplã acolo”,  a mai spus  sursa citatã.
Universitatea din Petrosani are o istorie îndelungatã. Zeci de mii de specialisti au fost formati în cei peste 7 decenii de existentã ai Universitãtii Petrosani.
Cosmin BACIU