Administratie

Strada Gheorghe Doja din Petrosani va fi modernizatã

Mai multe strãzi din municipiul Petrosani sunt santiere în lucru. Autoritãtile locale cautã solutii pentru modernizarea tuturor strãzilor, însã lucrãrile nu pot fi fãcute în acelasi timp. Municipalitatea de la Petrosani a atribuit contractul privind “Modernizare strada Gheorghe Doja – proiectare si executie lucrãri”. Proactiv SRL din Deva este societatea care si-a adjudecat contractul în valoare de 487,432.06 RON, fãrã TVA.
„Se executã lucrãri pentru modernizarea strãzii Gheorghe Doja situatã în Cartierul Colonie din Municipiul Petrosani, inclusiv realizarea documentatiilor tehnice pentru obiectivul de investitii”, aratã fisa de date. 4 luni începând de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrãrilor are la dispozitie societatea câstigãtoare pentru a realiza lucrarea.
Monika BACIU