Stocuri de cãrbune reduse / Grup de crizã pentru identificarea unor solutii

Reprezentantii Ministerelor Economiei si Energiei au decis înfiintarea unui grup de lucru pentru identificarea unor solutii legislative în gestionarea situatiilor energetice de crizã pe timp de iarna severã. Oficialii Ministerului Energiei sustin cã au existat deficiente în pregãtirea programului de iarnã, stocurile de cãrbune fiind reduse.

“Dupã parcurgerea a sase zile de vârf de iarnã cu vreme severã, Comandamentul Energetic de Iarnã are primele concluzii referitoare la functionalitatea Sistemului energetic national si anume, în perioada mentionatã, România a înregistrat valori de consum istorice atât la gaze naturale cât si la energie electricã, sistemul functionând la capacitatea lui maximã în mod special datoritã abilitãtilor profesionale ale personalului din cele 2 dispecerate nationale: cel de energie si cel de gaze naturale. Activarea de cãtre Ministrul Economiei si Ministrul Energiei, prin Comandamentul energetic de iarnã a echipelor din companiile cu atributii de productie, transport, distributie si furnizare energie electricã si gaze naturale a fost declansatã chiar din prima zi a avertizãrilor meteorologice de vreme rea, acestea având o activitate continuã si alertã pe toatã aceastã perioadã”, aratã Ministerul Energiei.

În cadrul acestor sedinte au fost efectuate atât analize punctuale, la zi, a situatiei furnizãrii de utilitãti, cât si de perspectivã, fiind radiografiatã capacitatea întregului sistem energetic de rãspuns la o situatie prelungitã de temperaturi scãzute, vânt puternic

si cãderi masive de zãpadã. Astfel, situatii ca realimentarea a peste 160 000 de consumatori în mai putin de 48 de ore, neîntreruperea furnizãrii de gaze naturale populatiei au fost posibile prin gãsirea solutiilor de echilibrare a resurselor si consumurilor energetice si de gaze naturale.

“Trecerea unor grupuri energetice apartinând ELCEN Bucuresti, Electrocentrale Galati, Veolia Prahova de la functionarea pe gaze la functionarea pe pãcurã, suplimentarea garniturilor de tren pentru transportul cãrbunelui cãtre centrale, utilizarea unui numãr mai mare de muncitori în cariere, în conditii extreme de muncã, în procesul de extractie)”, mai aratã comunicatul ministerului de resort.

Oficialii Ministerului Energiei sustin cã au existat deficiente în pregãtirea Programului de iarnã  stocurile de cãrbune fiind insuficiente.

“Fatã de guvernul anterior, guvernul actual analizeazã mãsuri suplimentare pentru gestionarea eficientã a unor perioade similare, de altfel prognozate, si prin initierea unor acte legislative menite sã asigure securitatea si integritatea Sistemului Energetic national în astfel de conditii. În acest sens, a fost creat un grup de lucru interministerial format din reprezentanti atât ai Ministerului Economiei cât si ai Energiei cu scopul identificãrii unor pârghii guvernamentale care sã poatã fi activate doar în situatie de crizã, permitând operatorului de sistem sã intervinã în mentinerea sigurantei în functionarea Sistemului Electroenergetic National”, mai aratã oficialii Ministerului Energiei.

Monika BACIU