Statiile de tratare a apei ale Apa Serv au fost oprite peste 1.000 de ore

Cele patru statii de tratare a apei de la ApaServ au fost oprite, pe parcursul anului 2016, peste 1000 de ore. Cumulate cele 1009 ore cât au fost oprite statiile de tratare a apei înseamnã aproape 43 de zile. Totodatã, statiile de tratare a apei au functionat, în 2016, cu reactivi timp de 899 de ore.

“Alimentarea cu apã potabilã a municipiul Petrosani se realizeazã din statia de tratare apã Zãnoaga, statia de tratare apã Taia, statia de tratare apã Jiet (partea de nord a municipiului) si statia de tratare apã Valea de Pesti (suplimenteazã cu apa partea de sud a municipiului Petrosani). Datoritã uzurii morale si fizice a utilajelor si instalatiilor în cursul anului 2016 statia de tratare apã Zãnoaga a fost opritã un numãr de 467 ore si a lucrat cu reactivi 176 ore, reabilitarea acesteia urmând a se realiza începând cu anul 2017. În cursul anului 2016, dintr-un total de 8784 ore, statia de tratare apã Taia, a fost opritã un numãr de  511  ore si a lucrat cu reactivi un numãr de  527 ore. Acest lucru s-a datorat uzurii morale si fizice a utilajelor si instalatiilor din cadrul statiei. Statia de tratare apã Jiet a beneficiat de lucrãri de reabilitare si retehnologizare în cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apã potabilã si apã uzatã în judetul Hunedoara (Valea Jiului) – contractul VJCL03 – Reabilitarea Statiei de tratare a apei Jiet si sistemele de clorinare pentru localitãtile Lupeni, Vulcan si Aninoasa” ceea ce a dus la faptul cã a functionat în regim normal, orele de oprire în cursul anului 2016 fiind 0 si a lucrat cu reactivi 1204 ore.

Statia de tratare Jiet a putut asigura cantitatea de apã potabilã necesarã orasului Petrila si pãrtii de nord a municipiului Petrosani si în perioada cât statia de tratare apã Taia a fost opritã. Cu toate acestea s-a putut asigura populatiei municipiului Petrosani cantitatea de apã potabilã  la parametrii calitativi superiori fãrã oprire. În perioada opririi statiilor de tratare si a lucrului cu reactivi s-a intensificat monitorizarea parametrilor de calitate a apei potabile (apã brutã, apã decantatã si apã retea) prin metode si mijloace specifice activitãtii din cadrul statiilor de tratare apã”, aratã raportul ApaServ Valea Jiului.

Aceleasi statii alimenteazã cu apã potabilã si abonatii ApaServ din Petrila. În Vestul Vãii Jiului, problemele nu au fost la fel de grave. “Orasul Aninoasa este alimentat cu apã potabilã de statia de tratare apã Valea de Pesti. În cadrul proiectului,, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apã potabilã si apã uzatã în judetul Hunedoara (Valea Jiului) – contractul VJCL02 – statia de tratare apã Valea de Pesti a fost reabilitatã si retehnologizatã. Cu toate cã în cursul anului 2016 s-au continuat lucrãrile de reabilitare a sursei principale de alimentare a statiei de tratare a apei Valea de Pesti (lacul de acumulare Valea de Pesti) alimentarea cu apã a populatiei pentru localitãtile Lupeni, Vulcan, Aninoasa si partea de sud a municipiului Petrosani s-a desfãsurat în bune conditii. Statia de tratare apã Valea de Pesti a avut un numãr de 31 ore oprire si 196 ore lucru cu reactivi. Orele de oprire a statiei au fost datorate trecerii  alimentãrii cu apã din sursa de suprafatã Buta-Lazãru pe sursa de alimentare lac Valea de Pesti. Orele de lucru cu reactivi s-au datorat faptului cã alimentarea statiei s-a realizat din sursele de suprafatã Buta si Lazãru. Pe teritoriul orasului Aninoasa se aflã cea mai modernã statie de epurare a apelor uzate – statia de epurare Dãnutoni. Aceasta colecteazã si epureazã apa uzatã de pe teritoriul orasului Petrila, municipiului Petrosani, orasului Aninoasa, municipiului Vulcan si orasului Lupeni. Pe parcursul anului 2016 limitele de încãrcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orãsenesti epurate în cadrul statiei de epurare Dãnutoni la evacuarea în receptorii naturali s-au încadrat în limitele Normativului NTPA – 001. În perioada opririi statiilor de tratare si a lucrului cu reactivi s-a intensificat monitorizarea parametrilor de calitate a apei potabile (apã brutã, apã decantatã si apã retea) prin metode si mijloace specifice activitãtii din cadrul statiilor de tratare apã”, mai aratã acelasi raport.  Nici cele mai vestice localitãti ale Vãii Jiului nu au fost foarte afectate de problemele apãrute la statiile de tratare a apei.

“Alimentarea cu apã potabilã a orasului Uricani se realizeazã din statia de tratare apã Valea de Pesti, captarea Toplita si captarea Pârâul Rece. În cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apã potabilã si apã uzatã în judetul Hunedoara (Valea Jiului)” – statia de tratare apã Valea de Pesti a fost reabilitatã si retehnologizatã. Cu toate cã în cursul anului 2016 s-au continuat lucrãrile de reabilitare a sursei principale de alimentare a statiei de tratare a apei Valea de Pesti (lacul de acumulare Valea de Pesti) alimentarea cu apã a populatiei pentru localitãtile Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa si partea de sud a municipiului Petrosani s-a desfãsurat în bune conditii. Statia de tratare apã Valea de Pesti a avut un numãr de 31 ore oprire si 196 ore lucru cu reactivi. Orele de oprire a statiei au fost datorate trecerii alimentãrii cu apã din sursa de suprafatã Buta-Lazãru pe sursa de alimentare lac Valea de Pesti. Orele de lucru cu reactivi s-au datorat faptului cã alimentarea statiei s-a realizat din sursele de suprafatã Buta si Lazãru. În perioada opririi statiilor de tratare si a lucrului cu reactivi s-a intensificat monitorizarea parametrilor de calitate ai apei potabile (apã brutã, apã decantatã si apã retea) prin metode si mijloace specifice activitãtii din cadrul statiilor de tratare apã”, aratã bilantul. Problemele s-au înregistrat din cauza precipitatiilor abundente care au cãzut în Valea Jiului, în vara anului trecut. Totodatã, la cresterea turbiditãtii apei contribuie si tapinarii.

Monika BACIU