Start pentru modernizarea drumului spre Dalja

Zona D este firma care va reabilita drumul spre Dalja. Autoritatile locale au scos la  licitatie, la inceputul acestui an, contractul pentru modernizarea drumului, incadrat in categoria celor comunale.  Licitatia a fost atribuita firmei Zona D, de altfel singura care a participat la licitatie. Suma aferenta contractului este de4.758.999. Finantarea este asigurata prin Programul National de Dezvoltare Locala. Carosabilul este incadrat in categoria drumurilor comunale. Lucrarile aferente acestui obiectiv  vizeaza un tronson in lungime de 5.245 m si constau in amenajarea structurii rutiere cu strat de balast, strat de piatra sparta si strat de uzura. Totodata, proiectul prevede si amenajarea si repararea unor podete, dar si realizarea altora noi.
Drumul tratat in documentatie incepe de la intersectia cu str. Stadionului in partea de sud a localitatii Petrosani si asigura legatura cu localitatile Dalja Mare si Dalja Mica. Lungimea de drum care face obiectul prezentei documentatii este de 5245 m. Structura rutiera actuala este formata din straturi de balast si piatra sparta care  prezinta defectiuni specifice drumurilor pietruite, sub forma de gropi, denivelari si fagase, fapt care impiedica desfasurarea normala a circulatiei si conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed”, arata in proiectul de hotarare prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei.
O parte din suma aferenta acestui proiect este suportata de Primaria Petrosani. Putin peste 220.000 de lei este cofinantarea administratiei locale.
“Din valoarea totala a lucrarilor prin Programul National de Dezvoltare Locala, de la bugetul statului s-a aprobat suma de 6.467.828,50 lei, diferenta reprezentand cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL. Valoarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii “Modernizare drum communal DC 66A: Petrosani-Dalja Mica-Dalja Mare, L=5345 m, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara”, este de 229.880,83 lei (incluisiv TVA)”, arata in  proiectul de hotarare in care s-a aprobat finantarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stta prin PNDL. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studii de  fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate,  expertizele tehnice si/sau de audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxele pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii sunt categoriile de cheltuieli care nu sunt finantate de la bugetul de stat.
Monika BACIU