Minerit

Stâlpii hidraulici de la CEH au ajuns la faza contestatiilor

O achizitie a Complexului Energetic Hunedoara a fost contestatã de o firmã din Târgu Jiu. Este vorba despre achizitia stâlpilor hidraulici, care a ajuns la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, care a respins solicitarea societãtii din Târgu Jiu.
”Prin contestatia (…) DERATOINVEST 2012 SRL, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu (…) a contestat raportul procedurii nr. DG266/1/10.01.202, precum si adresa nr. DG269/ 1/10.01.2020, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, prin „licitatie deschisã”, online, fãrã etapã finalã de licitatie electronicã, a contractului de achizitii publice, având ca obiect „Furnizare ventile pentru stâlpi  hidraulici individuali cu circuit deschis”, cod CPV 44461100-0 (Rev.2) initiatã de SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SÃ, în calitate de entitate contractantã, cu sediul în municipiul Petrosani, str. Timisoarei nr. 2, judetul Hunedoara si a solicitat urmãtoarele: – anularea raportului procedurii nr. DG266/1/10.01.2020; – anularea adresei de  comunicare a rezultatului procedurii nr. DG269/1/10.01.2020; – reevaluarea ofertelor si declararea ofertantului câstigãtor”, aratã documentul CNSC.
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor a respins însã solicitarea fimei din Târgu Jiu.
”Respinge ca nefondatã contestatia formulatã de DERATOINVEST 2012 SRL, în contradictoriu cu SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrãtoare de la comunicare pentru pãrtile cauzei, respectiv de la data luãrii la cunostintã de cãtre alte  persoane vãtãmate”, aratã decizia CNSC.
Cosmin BACIU