Sprijiniti de Primãria Petrosani

În urma actiunilor de toaletare a arborilor din municipiu, lemnul rezultat este donat familiilor aflate în situatii extreme, în special bãtrânilor. În functie de cereri, municipalitatea Petrosani încearcã sã asigure nevoiasilor mãcar o parte din  necesarul de lemn pe timp de iarnã. Dat fiind faptul cã în urma toaletãrilor cantitatea de lemn rezultatã este redusã, în atentia edililor sunt cazurile extreme.
”În functie de cereri si de situatia celor care ne solicitã, noi încercãm sã rezolvãm, sã le  asigurãm lemnul pentru încãlzire. Când spun cazuri extreme mã refer la persoane în vârstã cu venituri foarte mici, pentru cã sunt si situatii în care ni se solicitã lemn dar persoanele respectivã beneficiazã de ajutor de încãlzire si nu mai au justitificare sã vinã si sã cearã lemn de foc”, explicã Daniel Visan, director DADPP din cadrul municipalitãtii Petrosani. În „capitala”  Vãii Jiului au fost  înregistrate în unele  zile, spre dimineatã, temperaturi la limita înghetului. Prin urmare, bãtrânii cu venituri foarte mici si singuri sunt cei mai afectati iar fãrã sprijinul primãriei ar îngheta în locuinte.
Maximilian Gânju