Spitalul Judetean de Urgentã din Deva va avea Radioterapie

Consiliul Judetean Hunedoara a aprobat, în sedinta de vineri, 28 iunie, o hotãrâre privind  aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Construire clãdire pentru radioterapie” în cadrul Spitalului Judetean de Urgentã (SJU) din Deva.
Clãdirea va fi amplasatã în incinta principalã a SJU Deva pe locatia unde, în prezent, existã mai multe clãdiri vechi (ateliere, fosta spãlãtorie, magazia metalicã si fosta bibliotecã) ce urmeazã sã fie demolate. Noul imobil va fi construit pe douã nivele: demisol si parter. În clãdire vor fi amenajate saloane, cabinet de consultatii, salã de radioterapie, simulator (C.T.), camere tehnice si grupuri sanitare. De asemenea, sunt prevãzute douã lifturi, unul fiind dimensionat pentru transportul pacientilor.
„Este o investitie importantã pentru cã, pacientii cu afectiuni oncologice, pentru aceastã metodã  terapeuticã trebuie sã se deplaseze la alte spitale, clinici universitare unde ajung sã fie tratati si noaptea.Radioterapia este o metodã terapeuticã importantã pentru afectiunile oncologice. În acest an am identificat locatia, se va executa proiectul si fundatia, urmând ca investitia mare, echipamentul de radioterapie urmând sã ajungã prin Ministerul Sãnãtãtii”, a declarat dr. Ioan Demeter din cadrul SJU Deva.
„Aceste investitii atestã grija pentru ceea ce înseamnã sãnãtatea populatiei. Consiliul Judetean Hunedoara se implicã, si demonstrãm acest lucru, în sustinerea financiarã a investitiilor care sunt necesare pentru ca serviciile medicale sã fie îmbunãtãtite continuu”, a declarat Mircea Flaviu Bobora, presedintele CJ Hunedoara. Echipamentele necesare pentru radioterapie vor ajunge în dotarea SJU Deva printr-un program national derulat de Guvernul României prin Ministerul Sãnãtãtii. Valoarea estimatã a investitiei este de 7,1 milioane de lei, suma fiind asiguratã din bugetul Consiliului Judetean Hunedoara.