10Lucrãrile de modernizare si dotare cu aparaturã a spitalului din Petrosani continuã. Recent, în posesia unitãtii medicale au intrat un aparat de anestezie, 2 ventilatoare,
5 monitoare, 2 aspiratoare branhice, un aspirator bloc operator precum si o masã multifunctionalã. … mai departe