Solutii pentru orice

13 Sprijiniti sã îsi depãseasã conditia. Absenteismul si abandonul scolar este un fenome îngrijorãtor. Reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale au stabilit o serie de mãsuri pentru a combate acest fenomen. Mai bine spus, cei de la Ministerul Educatiei vor sã continue anumite programe începute în urmã cu câtiva ani.

”Referitor la prevenirea abandonului scolar la elevii din ciclul primar si gimnazial, la nivelul institutiei  noastre vor fi implementate programe si mãsuri ce tin de cresterea calitãtii si eficientei educatiei, asigurarea resurselor umane necesare bunei functionãri a sistemului de învãtãmânt preuniversitar si stimularea performantei acestora. Dintre aceste mãsuri amintim organizarea programului ”Scoala dupã scoalã”, inclusiv pentru derularea activitãtilor de învãtare remedialã, continuarea programelor sociale pentru elevi, cum ar fi, de exemplu, acordarea de rechizite scolare pentru elevii înscrisi în învãtãmântul de stat, primar si gimnazial, la cursuri de zi si care sunt în întretinerea familiilor al cãror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul mediu brut pe economie”, se aratã în documentele Ministerului Educatiei Nationale.

În ultimii ani, elevii hunedoreni si nu numai au dat dovadaã de lipsã totalã de cunoastere. Este vorba de promovabilitatea extrem de scãzutã la examenele nationale. Reprezentantii ministerului de resort au solutii si în acest caz.

”Mãsurile propuse de Ministerul Educatiei Nationale în vederea ameliorãrii rezultatelor la examenele nationale la nivelul inspectoratelor scoale, al unitãtilor de învãtãmânt si al

cadrelor didactice sunt analizarea rezultatelor obtinute de candidatii din unitãtile de învãtãmânt la examenele nationale precum si elaborarea unui plan de mãsuri cu termene,indicatori, responsabilitãti, dar si implemenetarea unor activitãti complexe de monitorizare a aplicãrii acestuia, analizarea rezultatelor la exemanele nationale si adoptarea de mãsuri specifice în vederea cresterii calitãtii procesului de predare-învãtare-evaluare, pentru obtinerea programului scolar”, se mai aratã în documentele ministerului de resort.

Mai mult pentru ca elevii sã promoveze examenele nationale, cadrele didactice trebuie sã  diversifice activitãtile de consiliere si orietare a elevilor si a pãrintilor.

Monika BACIU